Kvinne 44 år med celleforandringer i vagina etter hysterektomi

Spørsmål

Ved kontroll hos gynekolog fem måneder etter total hysterektomi har jeg nå fått påvist lette celleforandringer uten HPV-infeksjon. (Hysterektomi ble foretatt pga myomer og adenomyse som de siste 20 år har gitt opphav til kraftige smerter. Livmorhals ble fjernet da jeg de tre siste årene hadde hatt vedvarende lette celleforandringer. Ved første prøvetaking testet jeg positivt for HPV 16 til tross for at jeg på daværende tidspunkt ikke hadde klart å ha sex på åtte år. Ingen kontroll-tester viste HPV-infeksjon, dog.) All den tid cervix nå er fjernet, lurer jeg på hvilke celleforandringer det her kan være snakk om. Kan det være vevsrester, og bør disse i så fall fjernes? Eller kan denne type celleforandringer spre seg nedover i skjeden og således representere forstadium til vaginalkreft, andre HPV-relaterte kreftformer, etc.? Jeg forsøkte uten hell i mitt møte med gynekologen å få klarhet i hvorfor det angivelig er standard prosedyre å ta celleprøver etter gjennomført total hysterektomi. Min gynekolog understreker i brevet jeg nå har mottatt at det ikke er grunn til engstelse eller videre utredning/behandling på nåværende tidspunkt. Uten annen informasjon enn at jeg bør foreta ny celleprøve om 6-12 måneder blir jeg nå en gang bekymret. Hva slags utredning og behandling vil det være snakk om dersom celleforandringene vedvarer? For øvrig har jeg stadig tilbakevendende svie/kløe i endetarmen. Bør jeg i lys av de nye celleprøvene også få disse symptomene nærmere utredet, og hvem skal jeg i så fall henvises til? Av øvrige symptomer kan nevnes at jeg er konstant sliten (kan være en naturlig konsekvens av at jeg tre måneder før ovennevnte inngrep måtte opereres for høyresidig prolaps og fremdeles har store problemer med sitting), og at jeg etter hysterektomien har fått en ny type stikkende smerter i, spesielt i venstre del av underliv med påfølgende opplevd krafreduksjon på framsiden av venstre lår. Takknemlig for svar!

Mvh 44 going on 90

Kommersiell tjeneste fra Lommelegen:

Har du spørsmål om din egen helse?

Spør en spesialist i dag og få svar allerede i morgen

Svar

Hei

Siden livmoren din er fjernet ved total hysterektomi, har du ikke lenger livmorhals og du kan ikke få livmorhalskreft. Du skriver at du fikk påvist HPV type 16 ved første kontroll, men at HPV-test nå er negativ. Jeg ville slått meg til ro med dette. Det vil si at området med celleforandringer er blitt fjernet. Celleprøver fra vaginaltoppen etter hysterektomi er av usikker nytteverdi. Det står riktignok i gynveileder at slike prøver skal tas, men det finnes ikke god dokumentasjon på at dette er nyttig. En celleprøve fra vaginalslimhinne må tolkes på en annen måte enn celleprøve fra cervixslimhinne. Det er noen kvinner som får vaginalkreft, men dette er langt færre enn kvinner som får livmorhalskreft. Det er heller ikke vist at celleprøver fra vaginaltoppen kan forebygge vaginalkreft.

Det kan være flere årsaker til at celleprøven fra vaginaltoppen rapporteres som unormal. En årsak er at den som undersøkte prøven i mikroskop kan ha vurdert prøven som en celleprøve fra cervix og ikke tok høyde for at vaginalslimhinne kan se annerledes ut enn cervixslimhinne. Det er mulig at prøven blir vurdert som normal dersom du ber om ny undersøkelse av den samme prøven. En årsak er at sopp (som de fleste har mer eller mindre av i vagina) kan gi celler forandringer som kan feiltolkes som dysplasi (celleforandringer forårsaket av HPV). En årsak kan være at du har lavrisiko HPV-typer (som HPV type 6 eller 11) som ikke er årsak til kreft, men som kan gi lette celleforandringer. Disse HPV-typene inngår ikke i den vanlige HPV-testen som brukes til oppfølging av kvinner med usikre eller lavgradige celleforandringer i cervix (ASC-US / LSIL).

Hvis du får påvist høygradige celleforandringer i vaginalslimhinnen, vil du bli utredet med biopsi. Hvis biopsien bekrefter høygradige celleforandringer (VaIN2 eller VaIN3), vil området med celleforandringer i vagina bli operert bort. Slike celleforandringer i vagina er ofte forårsaket av HPV type 16. Siden HPV-test er negativ for HPV type 16 er det lav risiko for at du har høygradige celleforandringer i vaginalslimhinnen. Jeg ville ventet 6-12 måneder til ny celleprøve.

Når det gjelder tilbakevendende svie/kløe i endetarmen skyldes dette som regel irritasjon og ikke celleforandringer eller kreft. Endetarmskløe kalles på fagspråket pruritus ani. Tilstanden henviser til kronisk kløe i området rundt endetarmsåpningen. De vanligste symptomene er en vedvarende følelse av kløe, og kan ha en lang rekke årsaker. Det er riktignok mulig å få analkreft av HPV (vanligvis HPV type 16), men i likhet med vaginalkreft er det ingen screening for slik kreft. Det er mulig å be om anoskopi for å utelukke synlige celleforandringer, men det er vanligvis ikke så mye å se. En hudlege kan vurdere om det er indikasjon for biopsi.

Se også:

https://www.oslohudlegesenter.no/e-endetarmskl-e-aid-208.html

Har du spørsmål om Allmennmedisin?

Spør en av våre spesialister og få svar innen 1 – 3 virkedager.

  • Få skriftlig legesvar på mail
  • 100 % anonymitet
  • 30 leger fra 10 ulike fagfelt
Still et spørsmål
Brynjulf Barexstein ALLMENNLEGE
Kommersiell tjeneste Pris fra 259,-