Kvalm av østrogen?

Spørsmål

Problem: Blir svæet kvalm ved bruk av p-piller som inneholder østrogen og gestagen, komb. p pille. Prøver nå p-plaster, men blir kvalm og uopplagt. virker som mini pille, som ikke inneholder østrogen, fungerer bedre; ikke kalm. Kan det vere østrogen hormonet jeg reagerer neg på? Vil muligens p-implantat fung bedre? Eller hormon spiral? Da disse to ikke inneholder østrogen?

Relevante sykdommer/medisiner: Hormombasert prevansjon

Kvinne, 30 år

Svar

P-plasteret inneholder østrogen og gestagen og prinsipielt det samme som i kombinasjonspillene. Det kan godt være at det er østrogen du reagerer på. Hvis du har god erfaring med minipille, som kun inneholder gestagen, kan implantat med gestagen være en løsning, hvis du har motforestllinger mot å bruke minipille. Hormonspiral inneholder en liten mengde gestagen, og er en metode som stadig øker i aksept og popularitet.