Kreft og alternativ medisin

Spørsmål

Hei! Jeg har fått påvist celleforandr.cin 3, og har og fått time til konisering. Er det uforsvarlig av meg å utsette det kun etpar måneder? Jeg vil prøve alternativ medisin hos en anerkjent sådan, og heller ta celleprøve etpar ganger til. Han jeg bruker mener at han skal ta "knekken" på celleforandringen, og mener årsaken er hormonspiral (som ble fjernet under biopsien v/cin3)er årsaken(da livmor settes i en tilstand av konstant irritasjon/betennelse.) Håper på svar! Sykdommer: Ved celleprøve, fastslått cin III. Kvinne, 36 år

Svar

Hei!

Det er svært vanskelig spørsmål du stiller. Du skriver heller ikke hvilken type alternativ medisin du vil forsøke.

CIN 3 er et forstadie til kreft som er kommet et stykke på vei, og nettopp slike celleforandringer som utvikler seg i retning kreft er det hensikten å oppdage tidlig med celleprøvene. Celleprøven legen tar fra livmormunnen blir vurdert på et laboratorium, hvor en eventuell kreftforandring klassifiseres.

CIN 3 er en slik "klasse", og alvorlighetsgraden av dette forstår vi når du er innkalt til fjerning av ytterste del av livmormunnen (konisering).

Det er ikke lett å si hvor fort kreftforandringene endrer seg. Selvfølgelig kan det tenkes at kreftforandringene er uendret om 3 måneder. Jeg tror ikke forandringene vil gå tilbake, og risikoen er større for at forandringene har økt på.

Hvis jeg var kvinne ville jeg ikke ta den risikoen. Så vidt jeg vet er det ingen alternative behandlingsmåter som har vist seg å slå tilbake slike forstadier til kreft, men terapeuten din har kanskje dokumentasjon på det motsatte?

Ta en samtale med den faste legen din snarlig før du utsetter koniseringen.

Du kan lese om slike celleforandringer på Kreftforeningens sider:
http://www.kreft.no/kreftsykdommer/gynekologiskkreft/articles/artid700802.html