Kolposkopi

Spørsmål

Hei,
Jeg skal prøve å skrive kort som mulig :)
Har vært på gyn undersøkelse,pga av litt blødning etter samleie, hun tok ultralyd,celleprøve,legen ringte etter ca to uker og sa at jeg måtte ta flere prøver fordi at celleprøvene ikke var helt ok. Så undersøkte hun med kolposkopi og tok vevsprøve. Det hun sa var bare at de ville ta biopsi siden jeg hadde litt blødning. Hun sa ikke mer enn det, bare at hvis prøvene viste cin 2 eller cin 3 måtte de fjerne det.
Jeg har lest litt på nettet og er livredd at jeg har kreft. Ville hun sett dette med kolposkopi? Spurte henne om det var sår på livmorshalsen men hun svarte "nei".

Svar

Hei! Det er vanskelig å tolke noe ut fra det legen din har sagt. Det at hun ønsket å ta nye prøver kan enten bety at de første ikke var gode nok kvalitetsmessig eller at det var celleforandringer som hun ville undersøke nærmere med kolposkopi. Det at hun ikke så noe sår eller forandringer på livmorhalsen er et godt tegn. Det er nemlig grunnen til at man gjør kolposkopi: Få et visualisert bilde av evt sår og forandringer i slimhinnen. Jeg ville ikke bekymret meg unødig for kreft. Hun ville ha informert deg om forandringer dersom hun så det ved kolposkopi.