Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Kan jeg ha hatt HPV-virus latent i 30 år, for så å få celleforandringer? Eller har mannen min vært utro?

Spørsmål

Hei! Jeg er 58 år gammel og har i "alle" år gått til gynekolog hvert 3. år (etter "automatisk" innkalling i brevs form: 2016-2013-2010-2007, etc.). Aldri er det blitt påvist noe unormalt. Nå i november 2016 var jeg igjen til rutinekontroll, og gynekologen sier at alt ser fint ut. For to uker siden ringer hun likevel: Jeg har HPV-viruset og celleforandringer (Pga et prøveprosjekt ble jeg testet på en "ny" måte"). Mandag 05.12. var jeg igjen hos gynekologen: Da ble det tatt en del prøver, og gynekologen sa: "Hvis det er det vi tror, må du inn til en operasjon i narkose (konisering, eller noe slikt)". Hun ville også vite om jeg hadde noen spørsmål: Ja..... nei.... men.... hva skal jeg spørre om? Så blir det jo leting på internett, men der finnes det ingen svar. Mitt spørsmål: Mannen min har vært utro, ikke bare en gang. Det VET jeg!! Hvor lenge har jeg kunnet ha dette viruset i kroppen, egentlig? Må legge til: Vi har fire barn. Det første er født tidlig i midten av 1980-årene. Siden 1983 har jeg kun hatt en sexpartner: Mannen min. Er det mulig at dette viruset ligger latent i over 30 år før det gir celleforandringer? På nettet leser jeg at dette ikke er mulig. Da jeg var gravid med nr. 2 fikk jeg en trikomonasinfeksjon. Legen min sa at dette ikke trengte å være en seksuelt overførbar sykdom, men fra andres håndklær, toalettseter etc... Jeg konfronterte likevel mannen min, men (som vanlig) nektet han. Tvert i mot: Han lurte på om JEG hadde hatt et sidesprang! I 5. måned? Derfor håper jeg at svaret ditt ikke er "et-rundt-grøten-svar", men så klart som du kan gi på dette spørsmålet: Hvor lenge er inkubasjonstiden når det gjelder HPV-viruset og alvorlige celleforandringer? Som sagt var jeg hos gynekolog også i 2013, og ingenting var unormalt.

Svar

Hei kvinne 58.

Du har fulgt screeningprogrammet slik det har vært anbefalt, og tatt celleprøve hvert 3’de år. Alle prøver hittil har vært fine, men nå for ca 2 uker siden har du fått beskjed om at det er gjort funn av HPV-viruset og celleforandringer. Du forteller at du kun har hatt mannen din som sexpartner siden 1983, men at du vet at din mann har vært utro for en god tid tilbake. Du lurer videre på hvor lenge dette viruset kan ha vært i kroppen din, og om det er mulig å ha hatt dette viruset latent i over 30 år før det gir celleforandringer.

HPV-infeksjon er veldig vanlig, så vanlig at det nesten er å regne med å ha fått så snart man har debutert seksuelt. Som regel går denne infeksjonen over av seg selv i løpet av 6 måneder til 2 år, men hos enkelte kvinner vil virusinfeksjonen persistere. Det er HPV-infeksjon som forårsaker celleforandringer i livmorhalsen, og cellene normaliserer seg når infeksjonen blir borte. HPV-infeksjon behøver altså ikke føre til kreft, men i alle tilfeller der livmorshalskreft er oppstått er det gjort funn av HPV: først smittes en med HPV, og så må infeksjonen vedvare for å utvikle celleforandringer i mer alvorlig grad.

Det tar vanligvis minimum 10-15 år fra infeksjonsstidspunktet til kreft oppstår, ofte lenger. Nøyaktig hvor lenge et virus kan være latent i kroppen er ikke fullstendig kjent, dette må forskes mer på. Forskningen hittil viser at de fleste med sunt immunforsvar vil bli kvitt viruset, og at for noen vil viruset bo i kroppen uten å gi symptomer eller problemer. Men dersom immunforsvaret svekkes, eller infeksjonen har vedvart lenge kan symptomer eller funn dukke opp. Omtrent en av fire tilfeller av livmorhalskreft oppstår etter 65 års alder, så i teorien går det fint an å ha viruset i over 30 år, slik som du spør om.

Så hvorfor har alle celleprøver hos deg hittil vært fine, for så å plutselig dukke opp funn i 2016?
Norske helsemyndigheter anbefaler at kvinner mellom 25 og 69 år tar celleprøve fra livmorhalsen hvert tredje år. Det screeningprogrammet du og alle andre kvinner har fulgt har i hovedsak kun sjekket celler for mulige celleforandringer. Denne testen er ikke helt fullkommen, fordi den har relativt lav sensitivitet (55-80%), det vil si: Ikke alle celleforandringer vil fanges opp. På den andre siden er spesifisiteten høy, det betyr at dersom det er gjort funn av celleforandringer er vi sikre på funnet. Altså kan celleforandringen hos deg ha vært tilstede ved de andre celleprøvene dine, uten å ha blitt fanget opp - eller de kan ha begynt å utvikle seg siden sist prøve. En negativ prøve kan dessverre ikke 100% sikkert utelukke forstadier til kreft. Derfor skal kvinner med symptomer (blødninger/plager fra underlivet) sjekkes ekstra nøye, helst med vevsprøve hos gynekologen i tillegg til celleprøve. Alle kvinner uten symptomer og negativ prøve kan likevel trygt være bekymringsfrie og kun møte opp til neste screeningprøve etter 3 år, fordi utviklingen av denne type kreft er så langsom som den er (>10-15 år, vanligvis).

Du har nå vært med i et prøveprosjekt, der du i tillegg til celleprøven blir sjekket for HPV-viruset. Dette er nytt, og antagelig ikke vært gjort på deg tidligere. Helsemyndighetene gjør nå nemlig en utprøving av HPV-test som primær screeningmetode fremfor cytologi/vanlig celleprøve. Dette er innført fra 2015 i Nord- og Sør-Trøndelag, Rogaland og Hordaland. Det er stor sannsynlighet for at dette skal bli den nye formen for screening av livmorhalskreft framover. Denne testen er enda mer sensitiv, altså er det lettere å påvise de variantene av HPV-virusene som forårsaker kreft, enn å påvise celleforandringer. Siden dette er en relativt "ny" metode, kan det være vanskelig å tolke de positive prøvesvarene på HPV-infeksjonene der celleforandringer ikke påvises - men dette vil vi med tiden få god statistikk på, nå som det forskes mye og denne testen innføres i større grad.

Jeg har ikke sett prøveresultatet ditt, men jeg regner med at de nå har funnet både høyrisiko HPV-infeksjon og celleforandringer siden gynekologen nevner mulig operasjon i narkose. Ved funn av celler på forstadiet til kreft er det vanlig å få utført en kolposkopi, en undersøkelse der gynekologen studerer livmorhalsens slimhinne ved hjelp av en spesialkikkert. Det blir da tatt små vevsprøver, som sendes til laboratoriet for videre undersøkelser. Dersom vevsprøvene tatt hos gynekologen viser alvorlige celleforandringer, eller dersom lettere celleforandringer ikke har normalisert seg innen to år, anbefales behandling med konisering. Behandlingen går ut på å fjerne partiene med celleforandring på livmorhalsen, der en kjegleformet liten bit ytterst på livmortappen. Vevsbiten som fjernes sendes så til ny undersøkelse. Hvordan du er planlagt utredet og behandlet nå framover må du ta direkte med legen eller gynekologen din, som kjenner til prøvesvarene dine.

Slik jeg forstår det av teksten din, så ønsker du indirekte å få vite om mannen din kan ha hatt sidesprang i nær fortid også som kan ha smittet deg med HPV. Dette kan altså ikke jeg, eller noen annen lege svare deg på. Det er på ingen måte fordi det forsøkes gå rundt grøten, det er bare sånn det er pga det overnevnte. Ellers håper jeg dette svaret har gitt deg den informasjonen du var ute etter, og jeg ønsker deg lykke til videre!

Med vennlig hilsen
Thea Steinert