Hva er sjansen med kunstig befruktning?

Spørsmål

Skal igjennom prøverørsmetoden..lurer på hvor store sjangsene våre er?(par på 25 og 28)han med litt dårlige svømmere og jeg med sjeldent menstrasjon,er sjangsene større når vi er så pass unge?Og hvor lang venteliste er det på prøverør:Håper på svar(Vi gleder oss til forsøk på prøverør)da vi har forsøkt i nærmere 3 år.

Sykdommer: sjelden menstruasjo(3-4 ganger i året)

Kvinne, 25 år

Svar

Med vanlig prøverørsbefruktning (IVF eller ICSI) er sjansene ca. 30% i hvert forsøk. Disse kan gjentas. Sjansene er absolutt størst hos unge, som dere er. Ventetiden må dere informere der om på aktuelle avdeling, for det varierer fra sykehus til sykehus. Lykke til!