Gravid med celleforandringer. Må jeg ta abort?

Spørsmål

Hei.

Jeg er en kvinne på 31 år som er gravid for andre gang (er 10+3 på vei). Jeg har nå fått vite at det var celleforandringer av alvorlig grad på celleprøven jeg tok rett før jeg ble gravid + at jeg har HPV-virus. Gynekologen sier at jeg skal ta celleprøve hver 6. uke gjennom graviditeten, og hvis jeg ikke hadde vært gravid ville det blitt tatt biopsi nå.

Jeg har forstått det sånn at for noen få kvinner kan kreft utvikle seg i løpet av svangerskapet, og at man da må ta stilling til om man vil fullføre svangerskapet eller avbryte for å gjennomføre kreftbehandling. Hvor stor er risikoen for dette? Og er det veldig risikofylt for meg at jeg nå ikke får tatt biopsi på grunn av graviditeten?

Jeg er straks 12 uker på vei og ønsker å få vite risikoen jeg går i møte, eller om eventuelt det sikreste for meg er å vurdere abort nå og kunne gjennomføre biopsi.

Takk for svar.

Svar

Generelt er risiko for kreft ved påviste grove celleforandringer (CIN3) omtrent 1 prosent pr år. En lege på New Zealand lot kvinner med store CIN3 lesjoner gå ubehandlet i mange år. Det var 30 prosent som utviklet kreft i løpet av 30 år. Kvinner under 40 år har lav risiko for kreft forårsaket av andre HPV-typer enn HPV type 16 og 18.

Det er ikke veldig risikofylt for deg å avvente biopsi. Det er svært sjelden at kvinner utvikler kreft i løpet av svangerskapet. I Norge er det anbefalt å avvente biopsi og eventuell behandling med konisering til etter fødsel. Hos en del gravide går celleforandringene tilbake av seg selv etter fødselen. Det er ikke farlig å ta biopsi under svangerskapet, men i andre og tredje trimester er det økt risiko for blødning. I noen land utføres behandling av celleforandringer med konisering i første trimester, og det pleier å gå bra for barnet. Årsaken til at de velger å behandle under graviditet skyldes ikke først og fremst risiko for utvikling av kreft i svangerskapet, men at en del kvinner aldri kommer tilbake til kontroll etter fødsel slik at de har økt risiko for kreft på lang sikt.

Gynveileder anbefaler at kvinner med høygradige celleforandringer kontrolleres med celleprøve hver 6. uke gjennom graviditeten. Etter mitt syn har dette ikke så stor hensikt når gynekologene uansett ønsker å avvente behandling med konisering til etter fødsel. Det viktigste er at du blir fulgt opp etter fødsel (f.eks ved 6 ukers kontrollen) med ny celleprøve og ny HPV-test for å undersøke om du fremdeles har celleforandringer som bør utredes med biopsi (og eventuelt behandles med konisering), eller om celleforandringene har gått tilbake av seg selv.

Jeg vil fraråde deg å ta abort. Hvis du ønsker at det skal bli tatt biopsi nå, kan dette gjøres selv om du er gravid. Risiko for kreft er uansett så lav at du etter min mening kan vente med en eventuell biopsi til etter fødsel.