Er flere aborter betenkelig?

Spørsmål

Hei,

min kjaereste er gravid i 5. uke. hun har tidligere tatt abort tre ganger og vi er naturligvis bekymret for evt komplikasjoner/farer det vil medfoere en ny abort. vi er begge i en situasjon hvor det vil vaere svaert vanskelig aa faa barn, derfor skriver jeg til deg for aa laere mer om dette. kan en ny abort komplisere evt fremtidig graviditet? er abort pillen et bedre alternativ enn opereasjon (pga omstendighetene)? hva er aarsakene til at man blir gravid paa tross av p-pille bruk? dette er andre tilfelle hvor hun blir gravid med bruk av p-pille.

Med Vennlig Hilsen

Mann, 24 år

Kommersiell tjeneste fra Lommelegen:

Har du spørsmål om din egen helse?

Spør en spesialist i dag og få svar allerede i morgen

Svar

Ethvert inngrep har en viss risiko for senkomplikasjoner, men abortinngrep har liten risiko, også med henblikk på senere graviditeter. I dag kan aborten utføres med medikamenter, og utskrapning kan unngås.
Hvis graviditet inntreffer under p-pille-bruk skyldes det oftest uregelmessig inntak, diare eller oppkast, for ellers er pillene nærmest 100% sikre. Enda sikrere er hormonspiral, som hun kanskje burde velge i fremtiden?