Endometriose, men kan jeg bli gravid?

Spørsmål

Jeg har fått diagnosen edrometriose, iflg.Rikshospitalet var det veldig lite.
Har vært igjennom 4 prøverørsforsøk uten at eggene har blitt befruktet utenom 2 stk.Legene sier at jeg hatt mange fine egg hver gang.Konklusjonen siste gang var at "kjemien mellom meg og min mann ikke passet" Dette er 10 års siden, nå har jeg en ny mann, han har unger fra før. HAR JEG NOEN MULIGHET TIL Å FÅ BARN? EVENTUELT HVORDAN GÅR VI FREM?

Kvinne, 35 år

Svar

Siden du måtte gjennomgå IVF, forutsetter jeg at du har tette eggledere.
Da må det til assistert befruktning igjen, men metodene er bedre og sikrere nå enn i 1990. Du bør bli henvist til nærmeste spesialavdeling, eller eventuelt søke hjelp ved private tilbud (Røde Kors Klinikk eller Volvat i Oslo).
Mer om dette kan du lese om på www.fub.no.