Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Brystkreft og arvelighet

Spørsmål

Hei. jeg er en kvinne på snart 40 år, som har to barn. Nylig fikk en av mine to søstre påvist brystkreft type 2 med spredning til lymfene.Hun er 46 år. 2 uker senere fikk også min mor (65 år) diagnosen brystkreft. Hun har ikke spredning til lymfene, men har type 3. I min mors familie er det flere som har hatt kreft, men ikke brystkreft. Min søster har tatt gentest som var fin. Har ikke fått svar på min mors enda. Bør jeg også genteste meg? Er jeg i noe risiko sone for brystkreft, siden min søster og mor har fått det? Hvilke undersøkelser bør jeg eventuelt foreta?
mvh Tankefull

Svar

Hei.

Det er et vanskelig spørsmål å ta stilling til gentesting for sykdomsrisiko, for man kan risikere å få informasjon som er vanskelig å håndtere og som man ofte i ettertid ser at man kanskje helst ville vært foruten. Jeg vil ikke gi deg noen absolutte råd her, annet enn at du tar en grundig samtale med din fastlege om saken. Når du gjør det, så må du få konkret informasjon om eksakt hvilken brystkrefttype dine familiemedlemmer har hatt, for at det skal kunne vurderes hvor stor arvelig komponent det er eller ikke er i dette tilfellet.

Genetiske forhold er av vesentlig betydning i 5-10% av tilfellene av brystkreft, totalt sett.

Brystkreft er et svært område innen medisin, og jeg som almenpraktiker har overhodet ikke full oversikt over emnet. Det samme gjelder da de genetiske sidene ved brystkreft.
Derfor gir jeg deg her heller litt informasjon om emnet ifra Norsk Elektronisk Legehåndbok, som du kan lese før du tar opp emnet med din fastlege:

"Gentesting etter påvist brystkreft.
Alle kriteriene gjelder kvinner som har fått påvist bryst- eller eggstokkreft. Også kvinner som har fått påvist bryst- eller eggstokkreft tidligere bør få tilbud dersom de ber om det
Det man til vanlig omtaler som arvelig brystkreft (der genfeilen er funnet), er arvelig bryst-/eggstokkreft som skyldes feil i BRCA1 eller BRCA29
Alderskriterier for BRCA1/BRCA2 gentest
Gentesting for mutasjoner eller andre feil i BRCA1 og BRCA2 tilbys alle kvinner som får brystkreft før de fyller 50år, uavhengig av familiehistorie
Gentesting tilbys alle kvinner som får eggstokkreft før de fyller 70 år, uavhengig av familiehistorie
Organisering:
Kvinner yngre enn 35 år henvises til medisinskgenetisk veiledning
Øvrige får informasjon fra behandlende lege
Kvinner som får påvist genfeil henvises medisinskgenetisk veiledning
Familiehistorie - kriterier for BRCA1/BRCA2 gentest
Ååvist mutasjon i BRCA1 eller BRCA2 hos en nær slektning
Kvinnen har en eller flere førstegradsslektninger som fikk brystkreft før 50 år
Flere tilfeller av brystkreft i familien
Både brystkreft og eggstokkreft i familien
Flere tilfeller av bryst- eller eggstokkreft hos andre - eller tredjegradsslektninger på farssiden
Organisering:
Kvinnene henvises til medisinskgenetisk avdeling
Andre kriterier for tilbud om BRCA1/BRCA2 gentesting
Gentesting tilbys kvinner som har eller har hatt både bryst- og eggstokkreft
Gentesting tilbys kvinner med bilateral brystkreft på diagnosetidspunktet
Gentesting tilbys alle menn med brystkreft
Organisering:
Kvinnene henvises til medisinskgenetisk avdeling
Familiehistorie - annen arvelig brystkreft
Ved mistanke om mistanke om Li Fraumeni, Cowdens syndrom eller Peutz-Jeghers syndrom henvises pasienten til medisinskgenetisk avdeling"

Håper at svaret og informasjonen kan være til hjelp videre for deg her. Ha det bra.