Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

26 år gammel kvinne med unormal celleprøve og påvist HPV type 16. Bør jeg utredes nå, eller kan jeg vente?

Spørsmål

Hei.
Min siste celleprøve var for 2 år siden(denne var normal), jeg tok en ny for noen uker siden hos en privat gynekolog, grunnet murringer nederst i magen.
Jeg fikk i dag svar på min celleprøve som viste ASC-US med positiv HPV test på HPV type 16 og andre typer HPV.
Jeg skal tilbake om 6 mnd for ny celleprøve, men er dette riktig? Jeg trodde at ASC-US med positiv HPV test (og da spesielt HPV 16) måtte henvises videre til kolposkopi m. biopsi, eller har jeg misforstått? ( har hatt praksis ved gyn pol, derfor jeg trodde dette).
Må ærlig innrømme at jeg er redd for å vente i 6mnd på neste celleprøve, men gynekologen mener dette kan gå tilbake av seg selv? Jeg har aldri vært gravid, men jeg og min samboer er inne på tanken. Bør vi vente i 6mnd med å prøve?:) Til opplysning, jeg er HPV vaksinert (nettopp tatt siste dose Cervarix).
Mvh jente 26.

Svar

Hei

HPV-infeksjoner er vanlige. Smitterisiko for HPV er omtrent 10 prosent for hver ny partner, og 70-80 prosent av alle kvinner og menn vil bli smittet en eller flere ganger i løpet av livet. Heldigvis går de fleste HPV-infeksjoner over av seg selv. Omtrent 90 prosent forsvinner i løpet av 6-24 måneder. Livstidsrisiko for livmorhalskreft er omtrent 1 prosent.

Mange unge kvinner har lette celleforandringer. De fleste lette celleforandringer går tilbake av seg selv. Oppfølging av kvinner med usikre og lavgradige celleforandringer (ASC-US / LSIL) kan være en utfordring for helsevesenet. Disse kvinnene har høyere risiko for behandlingskrevende celleforandringer (CIN3+) enn kvinner med normal celleprøve. Samtidig er ikke risiko for CIN2+ så høy at det er hensiktsmessig å utrede alle med kolposkopi og biopsi. Omtrent 10 prosent av kvinner med ASC-US får påvist CIN3+ i løpet av 3,5 års oppfølging, og 0,4 prosent får påvist livmorhalskreft.

Retningslinjene for oppfølging av kvinner med ASC-US / LSIL har endret seg over tid. Før 2005 ble celleprøven gjentatt etter 6 måneder. Hvis celleprøven fremdeles viste usikre eller lavgradige celleforandringer (ASC-US / LSIL x 2) ble det anbefalt ytterligere en kontroll etter 12 måneder. Hvis tredje celleprøve vise usikre eller lavgradige celleforandringer (ASC-US / LSIL x 3 over en periode på 18 måneder) ble det anbefalt henvisning til gynekolog for kolposkopi og biopsi.

I 2005 ble HPV-test inkludert i de norske retningslinjene for utredning av ASC-US / LSIL. HPV-testen skulle ikke utføres umiddelbart ved første unormale celleprøve, men HPV-testen skulle brukes sammen med oppfølgende celleprøve etter 6-12 måneder. Ved positiv HPV-test ble det anbefalt utredning hos gynekolog ved kolposkopi og biopsi. Ved negativ HPV-test kunne kvinnen vente i tre år til neste celleprøve.

I 2014 ble retningslinjene endret på nytt. HPV-test skulle nå utføres ved første ASC-US / LSIL. Ved positiv HPV-test ble det anbefalt ny celleprøve og HPV-test etter 6-12 måneder. Ved andre positive HPV-test, ble kvinnen henvist til kolposkopi og biopsi. Av kvinner med gjentatt ASC-US og gjentatt positiv HPV-test vil 34 prosent få påvist CIN3+ i løpet av 3,5 års oppfølging.

Det vil si at gynekologen din gjør helt riktig ved å anbefale deg ny kontroll om 6 måneder. Det stemmer også at HPV-infeksjoner ofte går tilbake av seg selv. Omtrent halvparten av kvinner med positiv HPV-test, vil ha negativ HPV-test etter 12 måneder. Siden du er anbefalt kontroll etter 6 måneder, er det omtrent 70 prosent risiko for at testen fremdeles vil være positiv, og du vil da bli anbefalt kolposkopi og biopsi.

Flytskjemaet for HPV-testing åpner imidlertid muligheter for bruk av skjønn. Det står "For kvinner der risikoen for forstadier og kreft vurderes som forhøyet basert på tidligere screeninghistorikk eller annen tilgjengelig informasjon, bør en mer intensiv oppfølging eller utredning av usikre eller lavgradige celleforandringer overveies". Noen laboratorier tolker opplysninger om HPV type 16 og 18 som "annen tilgjengelig informasjon". Siden kvinner med ASC-US / LSIL og HPV type 16 og/eller 18 har høyere risiko for behandlingskrevende celleforandringer (CIN3+) enn kvinner med andre HPV-typer, vil det derfor være like riktig å utføre kolposkopi og biopsi nå som å vente i 6-12 måneder.

Du skriver at du har tatt HPV-vaksine. Selv om det ikke er dokumentert terapeutisk effekt av HPV-vaksinen, kjenner jeg til flere tilfeller hvor kvinner med positiv HPV-test har fått negativ HPV-test etter å ha tatt tre doser med HPV-vaksine. Dersom du vil se om dette også gjelder deg, synes jeg du skal vente i 6 måneder før ny celleprøve med HPV-test før eventuell utredning med kolposkopi og biopsi.

Med tanke på graviditet er det ingen grunn til å utsette et barneønske på grunn av ASC-US og positiv HPV-test. En graviditet vil riktignok utsette utredning og behandling, men det er faktisk en fordel at du har fått barn før du eventuelt må behandles med konisering. Det er også en del kvinner med celleforandringer under graviditet hvor celleforandringene går tilbake av seg selv etter fødsel.

Oppsummert er det like riktig at du lar immunforsvaret få 6-12 måneder til å ta knekken på HPV-infeksjonen som å få utredning med kolposkopi og biopsi nå. Det at du har tatt HPV-vaksine og har barneønske, taler for å vente. Dersom du ikke kan leve med 0,4 prosent risiko for kreft i løpet av 3,5 år, bør du utredes nå.

Annonse

Fikk du ikke svar på det du lurte på?

Spør vår fagperson, eller en av våre andre spesialister, og få svar innen 3 dager.

Still et spørsmål
Brynjulf Barexstein ALLMENNLEGE
Få svar innen 3 dager for 299,-