25 år gammel kvinne med høygradige celleforandringer i livmorhalsen (CIN2). Kan legen nekte behandling?

Spørsmål

Hei! Bakgrunnen for dette spørsmålet er dialogen vår i januar: http://www.lommelegen.no/legesvar/jeg-%C3%B8nsker-behandling-celleforandringer-cin2-kan-legen-nekte

De nye biopsi-svarene i januar viste fortsatt CIN 2 og HPV16, og gyn & patologen sa jeg kunne ta operasjonen nå om jeg ville. Så fikk jeg time. I går kom jeg på sykehuset for operasjon. Så sa gyn. (en annen enn sist) at han ikke ville operere meg fordi jeg er 25 og vil ha barn, og patologen mente prøvene var tatt for tette. Jeg "krangla" meg til undersøkelse, og dersom gyn så forandringene så skulle han operere meg lovte han. Men nei, selv om både han og avdelingsoverlegen kunne se celleforandringene så nektet de operasjon. De tok heller ny biopsi - selv om jeg forklarte at jeg har hatt HPV16 i 3 år - og som du sa; når jeg har hatt d mer enn 2 år er det 90 prosent sjanse for at jeg har vedvarende forandringer i flere år og dermed større sjanse for å få CIN3 og kreft.

Jeg er helt fortvilet. Som en på Lommelegen har sagt til meg før så har de fleste kvinner som har blitt konisert hatt normalt svangerskap og fødsel, så forstår ikke hvorfor de bruker dette som argument. Dessuten sa gynekologen som henviste meg til operasjon at de nå må fjerne bare en liten bit når det er på et lite begrenset område, og da må de jo gjøre det og ikke la det utvikle seg så de må ta mer!!

Jeg er helt fortvilet og vil veldig gjerne ha operasjonen for å bli kvitt celleforandringene når det er HSIL! Det sliter enormt på psyken at jeg går med en tikkende kreftbombe, fordi legene nekter å behandle meg.

Kan du hjelpe meg, hva skal jeg gjøre? Hva tenker du om dette? Er du ikke enig i at jeg bør opereres nå?
Kan du si noe om hvilke konsekvenser operasjonen kan ha mtp mensen og svangerskap osv?
Hvor lang tid tar det å få svar på biopsien?

Vil ikke ha operasjon privat, pga. store kostnader + føler sykehuset er tryggere.

I journalen min etter undersøkelsen i går står det: HSIL & Asymptomaisk,men eksofitisk ved portio

Svar

Hei!

Jeg tror det vil gå bra med deg uansett hva du velger å gjøre. Det viktigste er at du blir fulgt opp til både celleprøve er normal og HPV-test er negativ uansett om du blir behandlet med konisering nå, eller venter til celleforandringene har gått over av seg selv.
Hos unge kvinner går celleforandringer ofte tilbake av seg selv. Generelt vil CIN2 vil gå tilbake av seg selv i 40 prosent av tilfellene i løpet av ett år og 60-70 prosent av tilfellene i løpet av 2-3 år. Risiko for kreft ved ubehandlet CIN2 er mindre enn 0,5 prosent pr år.

Dersom du venter i 6-12 måneder til, kan HPV-infeksjonen gå over, og celleforandringene gå tilbake, uten behandling. Hvis du velger behandling med konisering nå, blir du kvitt celleforandringene med en gang, og det er lav risiko for at de kommer tilbake. Risikoen for tilbakefall (residiv) av celleforandringer etter konisering er enda lavere for de som har tatt HPV-vaksine.

Som du skriver selv, går det bra med de fleste kvinner som får behandling med konisering. Det er et lite inngrep som ikke har noen konsekvenser for mensen, og de fleste kvinner som er konisert vil gjennomføre et normalt svangerskap og fødsel. Det er imidlertid noen kvinner som føder for tidlig (prematur fødsel), og denne risikoen er noe høyere for de som er behandlet med konisering sammenlignet med de som ikke er behandlet.

Det er 90 prosent av alle kvinner som blir kvitt sin HPV-infeksjon i løpet av to år. Men det er ikke slik at de siste 10 prosent som har vedvarende infeksjon ut over to år har høy risiko for CIN3 og kreft. Det er 70-80 prosent blir smittet av HPV, men bare 0,9 prosent av alle kvinner utvikler livmorhalskreft før fylte 75 år. Omtrent 50 prosent av alle kvinner med positiv HPV-test vil ha negativ HPV-test etter ett år. Det at du har fått påvist CIN2 (og ikke CIN3) er også et godt tegn. Tall fra Kreftregisteret viser at av 732 kvinner med CIN2 på biopsi i 2014 var det bare en kvinne som hadde kreft ved konisering tilsvarende en risiko på 0,1 % (1/732).

Du må dermed velge mellom en risiko for kreft på 0,1 prosent ved å bli konisert nå med 10 prosent risiko for prematur fødsel i senere svangerskap, eller vente i 6-12 måneder for å se om celleforandringene går tilbake av seg selv slik at du i mange tilfeller kan slippe et unødvendig inngrep. Samtidig kan du risikere å vente i 6-12 måneder for å se om celleforandringene forsvinner, men så må du koniseres likevel fordi celleforandringene vedvarer.

Med tanke på konisering er egenandelen den samme uavhengig av om du blir konisert på sykehus eller hos en gynekolog som har avtale med helseforetaket. I de fleste tilfeller har slike gynekologer minst like lang erfaring som legene på sykehuset. Det er lav risiko for komplikasjoner under slike inngrep. Vanligvis gjøres konisering med lokalbedøvelse, men på sykehus kan du be om konisering i narkose.

Jeg synes du ikke skal bekymre deg for behovet for en «stor» kon versus en «liten» kon. I begge tilfellene er området som fjernes ganske lite. I begge tilfeller må de fjerne hele overgangen mellom plateepitel på utsiden av livmortappen og sylinderepitel (kjertelepitel) på innsiden av livmorhalsen fordi det nettopp er i denne overgangssonen celleforandringene vanligvis oppstår. Det er først og fremst dybden på konen (og hvor mye som er igjen av livmorhalsen) som har konsekvenser for risiko for premature fødsler, ikke hvor mye av slimhinnen på utsiden av livmortappen som fjernes.

1.Kan du hjelpe meg, hva skal jeg gjøre?

For det første må du vente til svaret på biopsien foreligger. Hvis biopsien er normal eller CIN1, trenger du ikke behandling med konisering, men skal følges opp med celleprøve og HPV-test inntil både celleprøven er normal og HPV-test er negativ. Hvis biopsien viser CIN2 eller CIN3, kan du argumentere for behandling med konisering. Hvis gynekologene på sykehuset fremdeles nekter å behandle deg, kan du ta kontakt med privatpraktiserende gynekolog. Dette krever vanligvis henvisning fra lege, men det er tilstrekkelig at du tar med biopsisvaret fra patologen.

2.Hva tenker du om dette?

Det er fordeler og ulemper med konisering. Det gjøres i Norge årlig rundt 3.000 koniseringer for å forebygge 300 tilfeller av kreft. Ved HPV type 16 tar det gjennomsnittlig 15 år fra ubehandlet CIN3 til utvikling av kreft. Fordelen ved konisering nå er at du blir kvitt celleforandringene med en gang. Ulempen er noe økt risiko for premature fødsler i senere svangerskap. Siden du er ung, vil celleforandringene ofte gå tilbake av seg selv, og risiko for kreft er lav. Samtidig er ikke risiko null. Det er 0,1 prosent risiko for at du har kreft nå, og 0,5 prosent risiko for at du vil utvikle kreft hvis du venter i 12 måneder.

3.Er du ikke enig i at jeg bør opereres nå?

Siden det går ut over din livskvalitet å tenke på at du går rundt med ubehandlede celleforandringer, forstår jeg ditt ønske om å bli konisert nå. Det hadde vært enda bedre at dine celleforandringer gå over av seg selv uten behandling, men det er ingen som kan vite hvor lenge du må vente, og ingen som kan garantere at du ikke risikerer å utviklet kreft i ventetiden. Jeg tror du selv må veie risiko for kreft ved å vente (0,1-0,5 %) versus risiko for prematur fødsel (10 %).

4.Kan du si noe om hvilke konsekvenser operasjonen kan ha mtp mensen og svangerskap osv?

Det har ingen konsekvenser for mensen å bli konisert. Uten konisering er det 3-4 prosent av alle kvinner som føder for tidlig. Etter konisering er det 10 prosent som føder for tidlig.

5.Hvor lang tid tar det å få svar på biopsien?

Dersom gynekologen har «CITO-merket» prøven (hasteprøve) tar det ofte bare 2-3 dager å få svar. Vanlige prøver tar som regel minst 2-3 uker.

6.Vil ikke ha operasjon privat, pga. store kostnader + føler sykehuset er tryggere.

Egenandelen er den samme hos en gynekolog som har avtale med helseforetaket. Inngrepet gjøres vanligvis i lokalbedøvelse og kan utføres på 10-15 minutter. Risiko for komplikasjoner er lav uansett hvor du blir konisert, men hvis du ønsker konisering i narkose, må det gjøres på sykehus.