Utsette mensen

Bruker du p-piller kan du sannsynligvis forskyve menstruasjonen, men det kommer an på hvilke p-piller du bruker. Hvis du ikke bruker p-piller, finnes det en medisin du kan få resept på for å utsette mens.

FERIETUR UTEN MENS: Menstruasjonen kan forskyves - enten du bruker p-piller eller ikke. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock.
FERIETUR UTEN MENS: Menstruasjonen kan forskyves - enten du bruker p-piller eller ikke. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock. Vis mer

Noen ganger passer det dårlig men menstruasjon. Det kan være ulike grunner til at man ønsker menstruasjonsforskyvning. Hvis du bruker p-piller er det ikke noe problem å utsette menstruasjonen når man går på vanlige, monofasiske kombinasjons-p-piller (med samme dose hormoner i hver aktive pille). Metoden er imidlertid litt forskjellig fra type til type, hovedsakelig avhengig av hvor mange piller som er på hvert brett. Hvis du ikke bruker p-piller kan legen skrive ut medisin som du tar i 10 dager.

LES OGSÅ: P-piller og bivirkninger

Fordeler med å utsette menstruasjonen

For mange kvinner er det ønskelig å kunne ha kontroll over menstruasjonen og å kunne forskyve denne ved behov. Ved å ta p-piller kontinuerlig uten opphold, som er kjent som en “forlenget syklus”, unngår man de månedlige menstruasjonsblødningene.

Dette gjøres av mange kvinner, for eksempel i forbindelse med ferie og reise, eksamen, idrett, med mer, og det kan også være medisinske grunner til menstruasjonsforskyvning, som menstruasjonsrelaterte plager. Menstruasjonsrelaterte plager som dysmenoré (smertefull menstruasjon), hodepine og endringer i stemningsleiet kan reduseres signifikant med en forlenget menstruasjonssyklus.

image: PMS: premenstruelt syndrom

PMS: premenstruelt syndrom

Ulemper med å utsette mensturasjonen

Bivirkningene av p-pillene ved kontinuerlig bruk, er som ved vanlig bruk ellers, men med en forlenget syklus er det vanlig å ha såkalt spotting, eller mindre gjennombruddsblødninger.

Dersom disse gjennombruddsblødningene er plagsomme, kan man forsøke å legge inn en pause på tre dager uten p-piller for å stoppe en slik blødning - men husk at man da ikke er beskyttet mot graviditet, og samtidig bruk av et annet prevensjonsmiddel anbefales i én uke fra man begynner å ta p-piller igjen

Monofasiske p-piller

Monofasiske p-piller (heller enn såkalte sekvenspiller, som Synfase), er godt egnet ved hyppige behov for forlengelse eller forskyvning av menstruasjonssyklusen. Menstruasjonsforskyvning med et sekvenspreparat er mulig, men det er mer komplisert, og monofasiske p-piller er best egnet til dette. Finn din monofasiske p-pille på listen under, og se hvor enkelt det kan gjøres! Les pakningsvedlegget for din p-pille for mer produktspesifikk informasjon.

Monofasiske p-piller:

  • Mikrogynon
  • Marvelon
  • Yasmin
  • Yasminelle
image: Glemt p-pille?

Glemt p-pille?

21-pillers brett: Hopp over den pillefrie uken. Når du er ferdig med et brett, fortsetter du bare rett på et nytt brett med piller. Dette kan du gjøre så lenge du ønsker å utsette menstruasjonen. Når du ikke trenger å utsette menstruasjonen lenger, tar du en pillefri uke - da får du også en menstruasjonsblødning. Videre er det bare å fortsette som vanlig på et nytt brett. Loette, Marvelon, Mercilon, Yasmin og Yasminelle

28-pillers brett: Hopp over sukkertablettene og fortsett rett på neste brett. Dette kan du gjøre så lenge du ønsker å utsette menstruasjonen. Deretter tar du en pillefri uke, og da får du en menstruasjonsblødning.

Antiandrogene p-piller

P-piller basert på Cyproteronacetat / Etinyløstradiol (Diane, Zyrona)

21-pillers brett: Hopp over den pillefrie uken. Når du er ferdig med et brett, fortsetter du bare rett på et nytt brett med piller. Dette kan du gjøre så lenge du ønsker å utsette menstruasjonen. Når du ikke trenger å utsette menstruasjonen lenger, fullfører du bare brettet du har begynt på, og tar deretter en pillefri uke. Da får du også en menstruasjonsblødning. Videre er det bare å fortsette som vanlig på et nytt brett.

image: Hva er en normal menstruasjonssyklus?

Hva er en normal menstruasjonssyklus?

Forskyve mens hvis du ikke tar p-piller

Hvis du ikke bruker p-piller, kan menstruasjonen ved behov forskyves med gestagen-tabletter, som for eksempel med noretisteron (som Primolut-N), og dette er et kortvarig alternativ ved ønske om menstruasjonsforskyvning.

Behandlingen må starte senest 3 dager før ventet menstruasjon. Vanlig dose er 5 mg (=1 tablett) 3 ganger daglig i 10 dager. Blødningen kommer et par dager etter at du har tatt den siste tabletten.

Du må gå til lege for å få resept på disse tablettene, som ved p-piller for øvrig.

Kilder:

Denne artikkelen ble revidert og utvidet av Rune Erlandsen, lege. Kilder til revisjon 1) Tidsskriftet, Medikamentell forskyvning av menstruasjon 2) Felleskatalogen, Antikonseptiva 3) Legemiddelsøk
Artikkelen er delvis basert på eldre artikkel av Ann Cathrin Reichelt, lege, 23.05.200.