Overgangsalder og østrogenbehandling

Når en kvinne blir 40-50 år begynner en forandring i kroppens hormonproduksjon og eggcelleproduksjon. Overgangsalderen kjennetegnes av en uregelmessig menstruasjon og en rekke andre mulige plager som hetetokter, tørrhet i skjeden og humørsvingninger. Nøkkelen til det hele ligger i reduksjonen av østrogen i kroppen.

Og da skulle vel behandlingen være opplagt? Hvis kvinnen får tilført østrogen gjenopprettes vel alt slik det var før overgangsalderen? Svaret er dessverre ikke så enkelt.

Etter overgangsalderen reduseres østrogennivået til en tiendedel av nivået før overgangsalderen. Et annet kjønnshormon, progesteron, reduseres til nesten ikke målbare nivåer. Østrogenbehandling vil doble nivået av østrogen i kroppen, men nivået vil aldri nå opp til hva det var i kroppen før overgangsalderen.

Women-™s Health Initiative (WHI-studien)
Hvis kvinnen har fjernet livmoren av en eller annen grunn, gis kun østrogen i overgangsalderen, ellers brukes ofte en kombinasjon av østrogen og progesteron. Dette tilskuddet vil påvirke symptomene ved overgangsalderen, spesielt hetetokter, nattesvette, søvnproblemer og tørr skjede. Hormoner er også brukt mot framtidige plager som beinskjørhet, og man trodde også at de skulle forebygge hjerte-kar-sykdom på lang sikt.

Sommeren 2002 ble det publisert en stor studie av kvinner i overgangsalderen kalt -Women-™s Health Initiative-. Denne studien slo ned som en bombe i fagmiljøene og media da den viste at ulempene ved langtidsbehandling var mye større enn fordelene. I denne studien som fulgte 16000 kvinner mellom 50 og 79 år viste det seg at kombinasjonen med østrogen og progesteron på økte risikoen for både hjertesykdom og brystkreft. Like etter ble det publisert en studie i Journal of the American Medical Association som hadde fulgt 44000 kvinner i 20 år, og denne studien påviste at østrogenbehandling økte risiko for eggstokk-kreft hvis behandlingen vedvarte i over 10 år.

Women-™s Health Initiative er ikke ferdig med tanke på kvinner som bruker kun østrogen, denne delen av studien vil avsluttes i 2005.

Østrogen og livmoren
Kun behandling med østrogen alene øker risikoen for kreft i livmorens slimhinne. Tilsetter man progesteron reduseres risikoen til samme nivået som hos kvinner som ikke bruker østrogener. Noen studier har vist at hvis kombinasjonsbehandlingen brukes i mindre enn ti dager pr måned kan risikoen øke noe igjen. Kvinner som har fjernet livmoren bruker kun østrogen, men kvinner med intakt livmor bruker kombinasjon av østrogen og progesteron hvis de skal ha hormonerstatning.

Østrogen og hjertesykdom
I WHI-studien ble det påvist en 22% økt risiko for hjertesykdom. Disse effektene ble tydelige etter drøyt 5 års observasjon. En annen studie (Heart and Estrogen/progestin Replacement Study) konkluderte nylig med at østrogen i kombinasjon med progesteron ikke har noen positive effekter på hjertet i motsetning til tidligere oppfatninger om dette. Det er ennå uklart om østrogen alene gir positive effekter på hjertet eller om det også øker risiko for hjerte-karsykdom.

Østrogen og beinskjørhet
Lave nivåer av østrogen øker risikoen for beinskjørhet, men østrogentilskudd alene eller i kombinasjon med progesteron beskytter mot beinskjørhet (osteoporose). Sannsynligvis er denne effekten dessverre ikke permanent, den varer kun så lenge du bruker østrogen. Siden østrogenpreparater har store ulemper som oppveier positive effekter på skjelettet, bør man vurdere andre midler som forebygging mot beinskjørhet.

Østrogen og brystkreft
Etter rundt 5 år oppdaget man i WHI-studien at risiko for brystkreft økte med 26% hos kvinner som brukte østrogen og progesteron i kombinasjon. En slik risikoøkning ble ikke funnet hos kvinnene som kun brukte østrogen, men det er andre studier som gir mistanke om en økt kreftrisiko også hos disse. Sannsynligvis spiller det en rolle også hvor lenge man har brukt østrogen, men mer informasjon om dette vil vi få når WHI-studien avsluttet i 2005 for de som kun bruker østrogen.

Østrogen og eggstokk-kreft
En fersk studie har vist at østrogenbehandling gir en økt risiko også for eggstokk-kreft. Etter 10-20 års bruk var risikoen doblet i forhold til kvinner som ikke brukte østrogen. Det er ikke funnet en slik økning for kvinner som brukte kombinasjon av østrogen og progesteron, men foreløpig er det litt for lite forskning på dette.

Er det ingen fordeler?
Østrogen er en effektiv medisin for å behandle hetetokter, søvnløshet og tørr skjede. Som en sekundær effekt kan kvinnen få bedre følelsesliv og psykologisk velvære, men østrogen er ikke egnet som behandling av depresjoner. Andre studier gir holdepunkter for at østrogen kan forhindre hukommelsesproblemer, forsinke utvikling av Alzheimer og bedre urininkontinens.
I en studie publisert i Journal of American Medical Association 28. mai 2003, konkluderes imidlertid med at hormonbehandling dobler risikoen for Alzheimer og hindrer ikke lettere former for hukommelsessvikt. Det må dog sies at det totale antallet med Alzheimer-utvikling blant disse kvinnene var lavt, og den økte risikoen gjelder kvinner over 65 år som tar kombinasjonspreparater og ikke kun østrogen. Denne studien er en forlengelse av WHI-studien, en understudie kalt WHIMS (Women's Health Initiative Memory Study).

Faren for tykktarms- og endetarmskreft reduseres muligens også av østrogenbruk.

Kombinasjonen av østrogen og progesteron gir imidlertid økt risiko for blodpropp, gallesykdom og hjerneslag.

Hva med lokalbehandling?
Studiene som er gjort handler stort sett om tablettbehandling. Det finnes andre måter å bruke østrogen på, slik som plaster, gele og kremer og ringer til skjeden. Dette er også effektiv behandling, og mengden østrogen som kommer over i blodet hvis den brukes lokalt i skjeden er mye lavere enn en tablettdose. Lavdosebehandling med østrogen i skjeden har ikke vist seg å forhindre beinskjørhet, og effekten på brystkreft og hjertesykdom er ikke klarlagt.

Skal - skal ikke?
Det kan være en vanskelig avgjørelse for en kvinne i overgangsalderen å ta beslutningen om østrogen eller ikke. Med de ferske forskningsresultatene som foreligger synes det i hvert fall ikke fornuftig å forebygge hjerte-kar-sykdom med østrogen, slik man tidligere trodde var tilfelle. Beinskjørhet kan behandles på andre og mer effektive måter, og er det en forhistorie med kreft, spesielt underlivs- eller brystkreft, bør man neppe bruke østrogen, selv om det ikke er gode beviser på at risiko øker mer hos disse enn hos andre.

Du og legen din må sammen gå gjennom plagene dine og vurdere om østrogen er riktig behandling og i hvilken form og lengde behandlingen skal være.

Denne artikkelen er publisert 08.12.03. Det er siden publisert flere studier om hormonbehandling i overgangsalderen, blant annet Beral V. Breast cancer and hormone-replacement therapy in the Million Women Study. Lancet 2003; 362: 419 - 27.

Gjennomlest 27.06.06 av Cecilie Arentz-Hansen, lege

Kilde: Rossouw JE, Anderson GL, Prentice RL et al. Risks and benefits of estrogen plus progestin in healthy postmenopausal women: principal results from the Women's Health Initiative randomized controlled trial. JAMA 2002; 288: 321 - 33.