Hormoner og brystkreft - 1 million kvinner

"Studium av en Million Kvinner" er en stor studie publisert i det anerkjente tidsskriftet The Lancet. Studiet viser en betydelig økt risiko for brystkreft hos kvinner som bruker hormonerstatning under og etter overgangsalderen.

I en tidligere artikkel har vi beskrevet den store helsenyheten sommeren 2002; At langtidsbehandling med hormonerstatning har flere ulemper enn fordeler, og at behandlingen øker risikoen for hjertesykdom og brystkreft. Nå har det kommet ytterligere en studie som bekrefter resultatene, men som også skiller mellom forskjellige typer hormonerstatning.

1 million engelske kvinner
Undersøkelsen er utført av Valerie Beral og hennes medarbeidere, ved en kreftforskningsenhet i Oxford. 1 million kvinner fra 50 til 64 år er fulgt fra 1996, og resultatene så langt tyder på at kvinner med hormonbehandling har betydelig høyere risiko for å få brystkreft enn kvinner som aldri har brukt hormonerstatning. Risikoen økte jo lengre man hadde brukt medisinene, men etter at man sluttet, gikk risikoen tilbake igjen i løpet av noen få år til normal risiko. Den relative risikoen for å få brystkreft var 22 % høyere hos kvinner som brukte hormonbehandling. Den økte frekvensen av brystkreft og død forårsaket av brystkreft var tydelig etter kun 2.6 og 4.1 år etter oppstart av terapi!

Dette bekreftet resultatene fra fjorårets publiserte studier, men denne studien har også undersøkt om det er forskjell på om man bruker kun østrogen eller kombinasjonen av østrogen og progesteron. Det viser seg at kombinasjonsbehandling har 4 ganger så høy risiko for brystkreft som behandling med østrogen alene.

Forfatterne mener at bruk av hormonerstatning det siste tiåret har forårsaket rundt 20.000 ekstra tilfeller av brystkreft, hvorav 15.000 sannsynligvis kan relateres til kombinasjonsbehandling.

Hvorfor slutter man ikke?
Hva er hensikten med å bruke hormonerstatning? Østrogen er en effektiv medisin for å behandle hetetokter, søvnløshet og tørr skjede. Som en sekundær effekt kan kvinnen få bedre følelsesliv og psykologisk velvære, men østrogen er ikke egnet som behandling av depresjoner. Tidligere har man antatt at østrogen kan forhindre hukommelsesproblemer og forsinke utvikling av Alzheimer.
I en studie publisert i Journal of American Medical Association 28. mai 2003, konkluderes imidlertid med at hormonbehandling dobler risikoen for Alzheimer og hindrer ikke lettere former for hukommelsessvikt. Denne studien er en forlengelse av WHI-studien. Det må dog sies at det totale antallet med Alzheimer-utvikling blant disse kvinnene var lavt, og den økte risikoen gjelder kvinner over 65 år som tar kombinasjonspreparater og ikke kun østrogen.

Urininkontinens kan bedres ved bruk av lokalt østrogen. Faren for tykktarms- og endetarmskreft reduseres muligens også av østrogenbruk.

Kombinasjonen av østrogen og progesteron gir imidlertid økt risiko for blodpropp, gallesykdom og hjerneslag.

Kvinner som har livmoren i behold kan bruke østrogen for å redusere risikoen for livmorkreft. Med de nye undersøkelsene er det god grunn til å revurdere denne behandlingen, og sammen med lege må man tenke på fordeler og ulemper ved hormonbehandling. Denne vurderingen kan være vanskelig.

I Lancet kommenterer redaksjonen studien slik; "Problemet er aktuelt for kvinner mellom 45 og 70 år i den vestlige verden. Disse kvinnene bør avslutte hormonbehandling snarest mulig." Videre sier redaksjonen at allmennpraktikeren bør sammen med pasienten vurdere risiko og eventuelt alternativ behandling.

Studien er publisert i The Lancet, Volum 362, Nummer 9382, 9. august 2003.

Medisinske sannheter varer ikke like lenge som andre sannheter, og det man for noen år siden trodde var god behandling viser seg nå å ha betydelige komplikasjoner. Likeledes er det siste ordet om hormoner og brystkreftutvikling ikke sagt. Studien som denne artikkelen refererer til ble publisert 9. august 2003.

Gjennomlest 19.06.06 av: Cecilie Arentz-Hansen, lege

Kilder:
-Beral V. Breast cancer and hormone-replacement therapy in the Million Women Study. Lancet 2003; 362: 419 - 27.
-Rossouw JE, Anderson GL, Prentice RL et al. Risks and benefits of estrogen plus progestin in healthy postmenopausal women: principal results from the Women's Health Initiative randomized controlled trial. JAMA 2002; 288: 321 - 33.