Eggstokkreft

Eggstokkreft er en alvorlig sykdom fordi den ofte oppdages sent. Hvert år får ca. 400 kvinner i Norge diagnosen.

Rundt 3800 personer lever i dag med eggstokkreft i Norge, og eggstokkreft er dermed den sjette vanligste kreftformen hos kvinner. Kvinner i alle aldre kan rammes av sykdommen, men den er hyppigst blant kvinner i 50-60-årene. Eggstokkreft kan være arvelig, og i disse tilfellene debuterer sykdommen ofte i yngre alder

Hva er årsaken til eggstokkreft?Vi vet i dag ikke årsaken til at normale celler i en eggstokk utvikler seg til kreft, men man tror at et høyt antall eggløsninger gir en økt risiko for å utvikle eggstokkreft. Dette samsvarer med at kvinner som ikke har født eller har født få barn noe hyppigere får eggstokkreft enn kvinner som har født mange barn. P-piller er også vist å beskytte mot utvikling av eggstokkreft, da disse virker ved å hemme eggløsningen. Om lag 5 % av tilfellene av eggstokkreft er arvelige, og de skyldes da feil (mutasjoner) i bestemte gener.

Hvilke symptomer er vanlige?
Eggstokkreft gir vanligvis få symptomer i den tidlige fasen, og sykdommen kan derfor være vanskelig å oppdage. Det første symptomet kan være at magen øker i omfang. Noen får også milde og uspesifikke mageplager som kvalme, magesmerter eller endring i avføring.

Hvordan stilles diagnosen?
Ved en gynekologisk undersøkelse kan legen få mistanke om eggstokkreft ved at hun kjenner en oppfylning/svulst i bekkenet. Svulsten vil også kunne sees ved en ultralydundersøkelse av eggstokkene og CT-røntgen av magen. Blodprøven CA125 kan også være forhøyet ved eggstokkreft. Når diagnosen stilles, har kreftcellene i mer enn halvparten av tilfellene spredt seg til andre organer.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Hvordan behandles eggstokkreft?
Den viktigste behandlingen av eggstokkreft er en operasjon der man fjerner så mye som mulig av svulsten. Vanligvis fjernes eggstokkene, egglederne, livmoren og lymfeknutene i nærheten av eggstokkene, og de fleste kvinner med eggstokkreft må dessuten igjennom cellegiftbehandling for å redusere risikoen for tilbakefall av sykdommen. I noen tilfeller kan det også være aktuelt med strålebehandling eller hormonterapi.

Hvordan er prognosen?
Prognosen ved eggstokkreft avhenger av hvor stor svulsten er, om det er gjennomvekst til andre organer i det lille bekkenet (for eksempel eggledere eller livmor), eller om det er påvist spredning til andre organer. Totalt er ca. 45 % i live 5 år etter diagnosen.

Kilder:
Bergsjø, Maltau, Molne og Nesheim: Gynekologi.
Norsk elektronisk legehåndbok