Røyking i svangerskapet

Bruk av tobakksprodukter øker risikoen for en rekke komplikasjoner i forbindelse med graviditet.

STUMP RØYKEN: Lege eller jordmor kan gi god hjelp til røykeslutt under graviditet. Redusert forbruk senker risikoen for en lang rekke tilstander betraktelig. Foto: NTB/Scanpix.
STUMP RØYKEN: Lege eller jordmor kan gi god hjelp til røykeslutt under graviditet. Redusert forbruk senker risikoen for en lang rekke tilstander betraktelig. Foto: NTB/Scanpix. Vis mer

Spør en lege!

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Røyking og snus har en rekke negative konsekvenser under graviditet. Motivasjonen for røykeslutt kan for mange være ekstra stor i forkant av, eller under en graviditet, - det gjør at mange lykkes!

Les også: Plager ved røykeslutt

Negative konsekvenser av røyking:

Røyking påvirket helsen til mor og foster, både kort og langsiktig. De fleste negative konsekvensene samsvarer med forbruket av sigaretter, - det vil si at økt forbruk øker risikoen. Slik påvirker røyking graviditet:

Les også:
image: De beste metodene for røykeslutt

De beste metodene for røykeslutt

  • Senker fertiliteten: Hvis du forsøker å bli gravid kan sigarettrøyking øke tiden det tar fordi kjemikalier i røyken hemmer eggdeling.
  • Spontanabort: Både direkte og passiv røyking medfører en liten økning i risiko for tap av tidlig graviditet.
  • Dødfødsel: Røyking kan øke risikoen så mye som 50%.
  • For tidlig vannavgang: Økt risiko.
  • Lav fødselsvekt: Hvis mor røyker er risikoen 1,5-3,5 ganger så stor for at barnet veier under 2500 gram ved fødsel.
  • Morkake komplikasjoner: Øker risikoen for både forliggende morkake og morkakeløsning.
  • For tidlig fødsel: Røyking medfører 1,3-2,5 ganger så høy risiko.
  • Medfødte misdannelser: Røyking øker forekomsten av flere tilstander, blant annet leppe-ganespalte, misdannelser i mage og tarmsystemet, hjertefeil og avvik i antall fingre.

Røking kan også øke risikoen for sykdom hos barnet selv etter fødsel. Følgende tilstander er hyppigere hvis mor har røykt under svangerskapet:

Hvordan skader sigarettrøyking fosteret?

Røyking påvirker mor og foster på en rekke måter, ikke alle er fullstendig kartlagt. Følgende er foreslåtte forklaringer på de skadelige effektene: Sigarettrøyk senker oksygentilførselen til fosteret gjennom påvirkning av morkake og blodårer. Nikotin fører til sammentrekning av blodårer, - som gir lavere tilførsel av næring og redusert gassutveksling på grunn av redusert blodstrøm. Nikotin kan også direkte hemme utviklingen av fosterets lunger. Husk at snusbruk medfører like mye, eller mer nikotineksponering enn røyking. Sigarettrøyking senker også hemoglobinets evne til å binde oksygen og eksponerer fosteret for et stort antall giftstoffer.

EKSPERT PÅ RØYKING OG SVANGERSKAP: Liv Grimstvedt Kvalvik, lege og stipendiat ved Universitetet i Bergen. Foto: Universitetet i Bergen, Anne Sidsel Herdlevær.
EKSPERT PÅ RØYKING OG SVANGERSKAP: Liv Grimstvedt Kvalvik, lege og stipendiat ved Universitetet i Bergen. Foto: Universitetet i Bergen, Anne Sidsel Herdlevær. Vis mer

Antall gravide røykere har gått ned

Liv Grimstvedt Kvalvik er lege og stipendiat ved Universitetet i Bergen, hun har forsket på røyking blant gravide i Norge. Kvalvik kan fortelle at antallet gravide røykere har gått ned, men at kampen mot tobakkskader ikke er over enda:

- På 80-tallet rapporterte studier at mer enn 1 av 3 kvinner røykte under graviditeten. Fra 1999 har vi landsdekkende data på røykevaner blant gravide fra Medisinsk fødselsregister. Som i den generelle befolkningen, har det også vært en kraftig reduksjon i andel som røyker blant gravide. Omtrent 4 % røyker i begynnelsen av svangerskapet i dag. Men det er tydelige sosiale forskjeller når det gjelder røyking i svangerskapet; blant kvinner med lav utdannelse ser vi høyere andel som røyker enn blant kvinner med høyere utdannelse.

Ukjent hvor mange gravide som bruker andre tobakksprodukter

I befolkningen forøvrig har mange tidligere røykere gått over til snus, men tallene for gravide er uklare:

- Medisinsk fødselsregister registrerer enda ikke om gravide kvinner snuser, vi har derfor ikke landsdekkende tall på dette. I den generelle befolkningen ser vi at blant kvinner i alderen 16-24 år er det nå en andel på 14% som snuser daglig. Snusing medfører også nikotinavhengighet. Også E-sigaretter er ekstra aktuelt for tiden. Forbudet mot e-sigaretter i tobakksskadeloven ble nylig endret, men lovendringen har ikke trådt i kraft enda. Nikotinavhengigheten er det som gjør at det er vanskelig å slutte å røyke eller snuse. Ved svangerskapets start bør kvinner være nikotinfrie for sin egen del, men også for barnets helse og utvikling, forteller Kvalvik.

LES OGSÅ:
image: Røykeslutt og medisiner

Røykeslutt og medisiner

Røykeslutt

Både jordmor og fastlege kan bistå ved røykeslutt. Jo tidligere du klarer å slutte, eller redusere røykingen, jo bedre er det for fosteret. Les Lommelegens detaljerte sak om metoder for røykeslutt. Noen av behandlingsmetodene kan være mindre egnet for gravide, snakk med lege før du bruker erstatningsprodukter:

- Blant gravide finnes det god dokumentasjon på at veiledning i forbindelse med røykeslutt hjelper, men mindre dokumentasjon på bruk av nikotinprodukter enn hos resten av befolkningen. Det er likevel viktig å huske at selv om det er dokumentert effekt av røykeslutt metoder, kan effekten være beskjeden og røykere kan trenge flere forsøk for å endelig bli røykfrie. Den gode nyheten er at dersom en kvinne slutter å røyke før hun blir gravid, får hun tilnærmet langtids-overlevelse som ikke-røykere. Hun unngår også å utsette sitt ufødte barn for ekstra risiko, avslutter den engasjerte legen.

Annonse

LURER DU PÅ NOE?

Spør en av våre leger.

Brynjulf Barexstein

ALLMENNLEGE

Få svar innen 3 dager for 399,-

Du kan være anonym.

Still et spørsmål

Slutta.no har erstattet den gamle "røyketelefonen". Her finnes informasjon og veiledning om det å slutte med røyk eller snus. Det finnes også en egen Slutta-app som blant annet kan gi informasjon om hvor mye penger man har spart på å droppe sigarettene. Slutta-tjenestene driftes av helsedirektoratet.

Les også: Dette skjer med kroppen når du slutter å røyke

Kilder:

  • Rodriguez-Thompson, D. Uptodate: Cigarette and tobacco products in pregnancy: Impact on pregnancy and the neonate. 2018.
  • Rodriguez-Thompson, D. Uptodate: Cigarette smoking in pregnancy: Cessation strategies and treatment options. 2018.