Innbilt svangerskap - pseudocyesis

Innbilt svangerskap, eller pseudocyesis, er et sjeldent og vanskelig problem.

INNBILT GRAVIDITET: De fysiske tegnene på graviditet, som voksende mage og melk i brystene kan være tilstede. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock
INNBILT GRAVIDITET: De fysiske tegnene på graviditet, som voksende mage og melk i brystene kan være tilstede. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock Vis mer

Spør en lege!

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Innbilt svangerskap kalles også falsk graviditet og på det medisinske fagspråket heter det pseudocyesis.

Leger og andre har vært fascinert av dette fenomenet i mange århundrer, og tilstanden har blitt beskrevet i bøker, filmer og TV. Pasienten er alltid en kvinne som ikke er gravid og som ikke er psykotisk, men som tror og har mange eller alle fysiologiske tegn på graviditet.

Fenomenet er også kjent fra dyreverden, og spesielt hos hunder. Tisper kan bli nedstemt eller oppfører seg merkelig etter løpetiden, legge på seg og produsere melk. Man regner med at så mange som 40 prosent av alle tisper rammes av innbilt drektighet.

LES OGSÅ: Terminkalkulator - slik regner du ut din fødselstermin

image: Gravid uke for uke

Gravid uke for uke

Kan ramme både unge jenter og godt voksne kvinner

Utbredelse av pseudocyesis er vanskelige å finne tall på, men i litteratur fra 1970- tallet, trodde man at dette forekom så ofte som i 1 av hver 25 rapporterte graviditet. I nyere litteratur tror man at det skjer mellom 1-6/ 22,000 rapporterte graviditeter. Det er med andre ord store variabler, og vi vet ikke hvor vanlig eller uvanlig dette er.

Innbilt svangerskap rammer kvinner fra alle etniske grupper, sosioøkonomiske klasser, og aldre. Det er vanligst blant kvinner mellom 20-39, men både jenter som ikke har vært i puberteten, og kvinner som har gjennomgått overgangsalder har hatt pseudocyesis. Det har vært postulert at dette er knyttet til kravet om mange barn i utviklingsland og at ettersom forventningene til familiestørrelse har gått ned i industrielle samfunn, har også forekomsten av pseudocyesis gått ned.

LES OGSÅ: Svangerskap utenfor livmor

NINA BRYHN: Lege og indremedisiner Nina Bryhn har satt seg inn i temaet "innbilt svangerskap". Foto: privat
NINA BRYHN: Lege og indremedisiner Nina Bryhn har satt seg inn i temaet "innbilt svangerskap". Foto: privat Vis mer

Symptomer ved innbilt graviditet

Slik settes diagnose

Diagnose er stort sett klinisk. Hos noen kvinner er det forandringer i hormonnivåer, men dette er ikke likt hos alle, og det finnes ikke en spesifikk prøve som alltid har samme type verdi.

Vi kjenner ikke til det naturlige forløpet for innbilt graviditet da det er så få tilfeller at vi kun har såkalte kasusstudier å forholde oss til.

Symptomer kan forekomme i dager, uker, måneder eller år. Pasienten kan bli spontant bedre, men ofte gjennomgår hun en innbilt fødsel med smerte, og følelsen av å gjennomgå en fødsel. Kvinner kan ha en eller mange episoder av pseudocyesis.

image: Uteblitt menstruasjon, men negativ graviditetstest

Uteblitt menstruasjon, men negativ graviditetstest

Årsak til innbilt svangerskap

Det er tre hovedteorier om hva som forårsaker pseudocyesis.

  1. Den første er en såkalt psykosomatisk teori hvor man postulerer at psykiske faktorer som sosialt press og angst forandrer hjernekjemi og påvirker hypofyse-hypotalamus-eggestokk aksen som vanligvis kontrollerer produksjon av hormoner under graviditet. Dette kan da føre til hormonelle forandringer som igjen gir symptomer på at pasienten er gravid. Man tror at dette kan være forbundet med sterkt sosialt press til å få barn, eller hos en kvinne som har mistet muligheten til å bli gravid enten via sykdom eller sterilisering, mestringsteknikk hos kvinner med visse personlighetsforstyrrelser, frykt for å bli gravid, eller andre traumer som seksuelt misbruk eller vanskelige forhold.
  2. Den andre teorien er en såkalt somatopsykisk teori hvor man tror at kvinner som enten på grunn av andre sykdommer eller medisiner får bivirkninger av disse som minner om graviditet, og pasienten leser det som at de er gravide. Dette har skjedd for eksempel med kvinner med leversvikt, lupus, hyponatremi eller kvinner som bruker antipsykotiske medisiner som kan lede til såre bryst, øket vekt, og melkeproduksjon.
  3. Den siste teorien er en såkalt psykopsykologisk teori som postulerer at depresjon eller stress forandrer hjernekjemi nok til at det kan starte feilregulering av hormoner som styrer graviditet.

LES OGSÅ: Gjentatte spontanaborter - habituell

Differensial diagnose

Andre diagnoser som kan ligne, men må utelukkes

  • Graviditet
  • Illusjon/selvbedrag (disse pasientene ser ikke gravide ut, og har ikke andre symptomer på graviditet, de bare tror at de er gravide på tross av at de ikke har tegn på det)
  • Visse sykdommer som trofoblasttumorer, hjernesvulster, corpus luteum syste, Cushings syndrom, konstipering, bezoar (sammenpakket ball av ufordøyd mat, hår eller andre fremmedlegemer), underlivskreft og andre sykdommer
  • Couvade syndrom, eller sympati-graviditet, skjer der en person som står en gravid kvinne nær opplever å føle seg gravid samtidig med den gravide
  • Oppfunnet graviditet for å oppnå noe, for eksempel unngå straff, unngå jobb, få penger osv

LES OGSÅ: Blæremola - når graviditeten utvikler seg unormalt

Behandling

Det viktigste målet med behandling er å hjelpe kvinnen til å forstå seg selv og sin sykdom.

Det er også viktig å fjerne symptomene kvinnen opplever, hjelpe dem til bedre selvfølelse, og bedre deres funksjon sosialt og på jobb.
Noen vil også prøve å hjelpe kvinnen til å unngå fremtidige episoder, men dette er dessverre ikke alltid oppnåelig.

Det er viktig at man forteller pasienten diagnosen på en varm og støttende måte. Dette er ikke en kvinne som lyver, og hun har reelle symptomer på graviditet. Hun er heller ikke, per definisjon, psykotisk, så det er veldig viktig å behandle henne med respekt, og også å være forberedt på at dette kan føre til bearbeiding av tunge emosjonelle byrder.

Man bør fortelle pasienten resultatet av prøver, men også forklare at dette kan skje med kvinner av og til, og at symptomene hun har er ekte, men hun er ikke faktisk gravid. Det er viktig å si at man ikke tror hun er gravid, men at man gjerne vil fortsette å se pasienten og hjelpe henne videre. Hvis pasienten likevel insisterer på at hun er gravid, bør man etter hvert henvise til psykolog.

Antipsykotiske medisiner har ingen funksjon for disse pasientene.

Kilder: PubMed, IJM, PubMed, IJM, AGP, Am J Psychiatry, NYT, SML, Agria