Høyt blodtrykk ved graviditet - Hvilken medisin er sikker?

Spørsmål

Hei!

Jeg vet ikke om det er riktig å stille dette spørsmålet til deg eller til han som er spesialist på svangerskap og fødsel? Jeg prøver deg, og håper du kan hjelpe.

Jeg er nå gravid i uke 19. Før jeg ble gravid hadde problemer med blodtrykket, noe som resulterte i at jeg har brukt betablokker (Atenolol 50 mg pr dag), med god effekt. Flere i familien min på begge sider har hatt problemer med høyt BT, og hos meg har de ikke funnet ut hvorfor.

Da jeg oppdaget at jeg var gravid, fikk jeg beskjed om å slutte med Atenonol da det kunne påvirke fosteret negativt. Jeg sluttet på dagen og var noe uvel første tiden, men dette stabiliserte seg.
Trykket har nå ligget på ca 140/85 i tiden jeg har vært gravid. Gynekologen som følger opp svangerskapet er imidlertid redd at trykket skal stige etter uke 20 og at det blir vanskelig å stabilisere det. Han frykter svangerskapsforgiftning, og ønsker at jeg skal starte opp med Atenonlol 50 mg. fra uke 20.
Det jeg lurer på i denne forbindelse er:

Hva er bivirkningene for fosteret ved bruk av Atenolol fra uke 20?

Hvilket medikament er vanlig å bruke for å senke blodtykket hos gravide?

Er det noen BT senkende medikamenter som er brukt gjennom mange år, og som ikke ser ut til å ha negativ virkning på fosteret?

Jeg er svært takknemlig for svar!

Med vennlig hilsen lykkelig gravid:-)

Relevante sykdommer/medisiner: Har hatt høyt blodtrykk før jeg ble gravid. Ble da behandlet med Atenolol (betablokker)

Kvinne, 37 år

Svar

Hei!

Jeg skjønner godt at du er bekymret. Det å ta medisiner når du er gravid vil alltid virke skummelt. I og med at man er så restriktive med å gi medisiner til gravide, er kunnskapen om mulige skadelige effekter dessverre ofte begrenset. Av og til, som i ditt tilfelle, bedømmer man det likevel slik at faren for den gravide og fosteret ved å gå ubehandlet overgår risikoen ved å bruke et legemiddel.

Det er to ulike typer legemidler som vanligvis benyttes i behandlingen av høyt blodtrykk hos gravide. Den ene heter Aldomet (virkestoff: metyldopa), den andre gruppen legemidler er beta-blokkere (slike som Atenolol). Så vidt jeg vet, finnes det ikke noe faglig grunnlag for å anbefale den ene fremfor den andre med tanke på sikkerhet for den gravide og barnet.

Både betablokkere og Aldomet regnes for å være sikre i bruk for gravide. Tidligere trodde man at beta-blokkere kunne bidra til at barnet ble født for tidlig, men videre undersøkelser har vist at dette ikke er tilfelle. I tillegg mistenker man at bruk av beta-blokkere tidlig i svangerskapet kan forsinke veksten til fosteret, men dette vil ikke angå deg, i og med at du er godt på vei i svangerskapet ditt.

Jeg synes med andre ord at du ikke skal bekymre deg for å bruke Atenolol den siste perioden av svangerskapet ditt. Skulle du likevel være bekymret, synes jeg at det er viktig at du snakker nøye om dette med gynekologen din.

Lykke til videre med svangerskapet!