HELLP-syndrom?

Spørsmål

Til gynekologen.
Fikk nylig en velskapt datter som ble tatt ved keisersnitt, da det plutselig ble oppdaget svangerskapsforgiftning.Jeg hadde ikke høyt blodtrykk under svangerskapet og det var ved en blodprøve det ble oppdaget. Jeg hadde kvelden før fått smerter under brystet og hadde vondt for å puste. Legene har fortalt at jeg hadde en blodplateverdi på 70 da jeg ankom sykehuset om kvelden og keisersnittet ble tatt. Morgenen etter var blodplate verdien nede i 23. Jeg fikk to poser med blodplate overføring og låg 2 døgn på intensiv avd. Legene sa jeg hadde hatt noe de kalte for help syndrom. Legene var flinke og informere,men jeg har i ettertid lurt på hva help syndrom er,hvordan det virker på kroppen,og hva kommer det av?
På forhånd takk.
Hilsen nybakt mamma.

Kvinne, 24 år

Svar

HELLP står for "Haemolysis, Elevated Liver enzymes, Low Platelets", hvilket er engelsk uttrykk for en hurtig inntredende svangerskapsforgiftning med bl.a. leverskade. Dette fører til lavt blodplateantall og dermed blødningstendens. Tilstanden kan være livstruende for mor og barn hvis ikke den gravide raskt blir forløst. Årsaken er ukjent.