Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

ACE-hemmer i graviditet

Spørsmål

Hei Jeg har et spørsmål til deg angående graviditet og medisiner. I 2003 var jeg gravid med tvillinger, prøverør. I uke 18 fikk jeg en spontanabort. Årsaken er ikke helt avklart, men det var sannsynligvis en kombinasjon av svak livmorhals og infeksjon. Jeg var 38 år i 2003. Dette er lenge siden, men i periode sliter jeg veldig med dette, særlig i forhold til skyld, at jeg gjorde noe galt. Da jeg har Alport Syndrom (en nyresykdom, jeg er svakt rammet) gikk jeg på blodtrykksmedisin. Jeg gikk på Zestril, 5 mg. Normaldose for denne medisinen er 20 mg. Dette var både fertilitetslegen, nyrelegen og fastlegen klar over. Jeg gikk derfor ut i fra at det var greit. For 2 år siden, leste jeg tilfeldigvis bruksanvisningen som ligger ved medisinene - og fikk sjokk! Det frarådes sterkt å bruke disse medisinene under svangerskap, og det kan få store konsekvenser. Etter at jeg fikk roet meg ned, tenkte jeg at ettersom jeg gikk på så lav dose så hadde det kanskje ikke gjort så mye skade, men jeg forstår at det ikke var gunstig. Jeg har aldri tort å spørre noen lege om dette, da jeg er veldig redd for svaret. Fornuften min sier at den lave dosen ikke har gjort mye skade, og at det kanskje var derfor at ingen leger sa noe til meg. Jeg er også usikker på om man visste om dette i 2003, at det var skadelig. Dette er svært vanskelig for meg å spørre om, men det ligger og gnager inne i hodet, og dukker opp sterkt innimellom. Derfor har jeg tenkt at jeg nå må få et svar, så får jeg prøve å håndtere det.

Kvinne 56
Svar

  

Det er nok en god ide å prøve å få svar på de spørsmål som har naget en i så mange år. Det jeg kan se, kan det være mange grunner til at det ble abort i 2003.

· Du har nyresykdommen Alports syndrom som i de fleste tilfeller er arvelig med litt ulik arvegang (https://sjeldnediagnoser.no/home/sjeldnediagnoser/Diagnoser/7480 ). Tilstanden kan (som ved blødersykdom) overføres fra mor til jente (som arver anlegget, men ikke blir spesielt syk) eller til gutt som har 50% risiko for fult utviklet sykdom med risiko for nyresvikt og mulig behov for nyretransplantasjon. Jeg har imidlertid ikke sett at det kan føre til fosterdød.

· Du var 38 års da du ble gravid, og med alderen øker risiko for kromosomfeil hos foster. Noen feil er så alvorlige at de fører til fosterdød.

· Du hadde tvillinger, og i et tvillingesvangerskap er det øket risiko for utviklingsavvik som kan føre til abort eller fosterdød

· Du brukte ACE-hemmeren Zestril (Lisinopril) og det advares mot å bruke dette legemiddel i graviditet, spesielt i 2. og 3. trimester (altså etter uke 13). Det øker risiko for nyreskade, forsinket bendannelse i skallen, forsinket vekst og fosterdød. Jeg kan ikke se at det er relatert til dosen, og jeg finner ikke tall for hvor stor risikoen er for fosterskade. Man hadde adgang til denne kunnskapen i 2003. Legemidlet ble markedsført allerede i 1991. Se referanse på dansk oversiktsartikkel

Som du ser, er det flere muligheter for at det gikk galt. I og med at abort/fosterdød skjedde så relativt tidlig, så er Zestril ikke opplagt forklaringen. Det er mulig at det finnes en obduksjonsrapport som kan belyse det?. 

Det er vanskelig å se noe positivt i det som skjedde, men kanskje aborten har hindret fødsel av en gutt -eller to- med alvorlig sykdom?

Gled deg over de to flotte barn du har fått.

Vennlig hilsen Mette


Referanse
AM Sørensen et al. Teratogenic effects of ACE-inhibitors and angiotensin II receptor antagonists. Ugeskr Laeger 1998 Mar 2;160(10):1460-4.  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9520613/

Annonse

Fikk du ikke svar på det du lurte på?

Spør vår fagperson, eller en av våre andre spesialister, og få svar innen 3 dager.

Still et spørsmål
Brynjulf Barexstein ALLMENNLEGE
Få svar innen 3 dager for 299,-