Utvidet nyrebekken

Spørsmål

Gravid samboer på ultralyd i uke 16. Det ble påvist en utvidelse av nyrebekken på fosteret.Hva innebærer det? Er det fare for fosteret? hva skyldes det? Er det pga ytre påvirkninger? Hva blir konsekvens for barnet når det blir født? Er det større sjanse for andre misdannelser?

Mann, 32 år

Svar

Hei!

I nyrene dannes urin, som føres via nyrebekken og urinledere til urinblæren og ut. I fosterlivet sirkulerer urinen via fostervannet og barnet tisser direkte i dette.

Når nyrebekkenet er utvidet tyder dette på at det er et passasjehinder et sted, oftest ved overgangen til blæren, eller at lukkemuskelen ved overgangen fra urinlederen til blæren ikke er normal, slik at urin renner oppover fra blæren. Dette fører til et økt trykk i urinlederen og gir utvidelse av urinleder og nyrebekken. Dette er en ikke helt sjelden tilstand, og ofte foreligger det et dobbelt anlegg av nyrebekken og urinleder, hvor det ene anlegget går inn i blæren på et unormalt sted. Dette anlegget blir ofte utvidet. Det er også en mulighet for at det foreligger et trangt parti ved overgangen fra nyrebekken til urinleder.

I en del tilfeller påvises slikt utvidet nyrebekken i fosterlivet, men normaliserer seg etter fødselen. I noen tilfeller vedvarer utvidelsen, og dette er ikke farlig i seg selv, men kan gi problemer med hyppig urinveisinfeksjon. Rundt 1.4 % av amerikanske foster har utvidet nyrebekken, men kun halvparten av disse har det etter fødselen.

Uansett skal barnet følges opp med ultralydundersøkelser og funksjonsundersøkelser av blæren etter fødselen, og hvis forandringene vedvarer er det kirurgi som skal til for å normalisere forholdene.

Dette vil dere få mer detaljert informajson om etter fødselen, når man evt vet hva slags type utvidelse det er snakk om.