Sædcelleavvik

Spørsmål

hei!!
jeg har nettopp tatt en sædprøve. den viser følgende.. spermieantistoff i sæd(mar) IgA og IgG negativ. mange spermier med hodefeil, få ideelle spermier..

hva betyr dette i klartekst? og er det noe å gjøre?

gutt27

Mann, 27 år

Svar

Negativ IgA og IgG betyr at du ikke danner kvalitetsreduserende antistoff mot dine sædceller. Det kan likevel finnes feil, som gjør sædcellene mindre brefruktningsdyktige, så også spermier med hodefeil. Vi vet lite om årsaken til dette avviket. Ved assietert befruktning lar det seg kanskje gjøre å renvaske de fungerende sædcellene og anvende dem, enten ved inseminasjon eller IVF (prøverørsbefruktning). Lykke til!