Lite fostervann?

Spørsmål

Jeg er gravid i uke 21, jeg har vært til 2 ultralydkontroller. Den siste viste at jeg hadde "litt" for lite fostervann. Ifølge jordmoren var dette ingenting å sjekke videre. Jeg spurte om hva for lite fostervann kunne tyde på, og hun sa at det ikke var tegn på noe spesiellt. Dette har jeg tenkt en del på, spurte en jordmor i BAM på internett, som sa at det kunne være tegn på forskjellig, og at jeg måtte ta kontakt med stedet jeg har vært til ultralyd. Der har jeg ikke fått noe "vettig" svar, så derfor henvender jeg meg til gynekolog for å få et skikkelig (og ærlig) svar.
På ultralyddiagnostikk -skjemaet har jordmoren skrevet at det er fostervannslommer på 2 - 4 cm, og at hun ser blære og nyrer.
På siste kontrollen var målene på barnet: BPD 52, UFD 68+1, MAD 51+2 og femur 35.
På forhånd takk!

Kvinne, 30 år

Svar

Fostervannsmengden varierer under svangerskapt. Lommer på 2-4 cm, er tilstrekkelig i uke 21. Hyppigste årsak til for lite forstervann er misdannelser, spes. i urinveiene.