Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Kan gravide sykepleiere stelle pasienter som bruker cellegiften Methotrexate?

Spørsmål

Hei! Jeg jobber på sykehjem og har en pasient som får methotrexate tbl en gang i uken mot reumatisme. Dette er cytostatika og gravide skal ikke håndtere tablettene ( se pakningsvedlegget). Methotrexate utskilles i urinen og jeg lurer på om jeg kan skifte bleier og sengetøy som er tilsølt av urin dersom jeg er gravid ? Takk for svar :)

Kvinne 26
Svar

Hei! Det er riktig at gravide ikke skal håndtere cytostatika (cellegift). Gravide skal heller ikke håndtere urin som inneholder metabolitter fra cellegift. Det vil si at du ikke bør skifte bleie og sengetøy som er tilsølt av urin fra pasienter som får cellegift, selv om du bruker hansker.

Medikamentet methotrexate virker ved å hemme enzymet dihydrofolatreduktase som omdanner folsyre til tetrahydrofolat som er nødvendig for DNA-syntese og celledeling. Metotreksat har en kraftig teratogen effekt på mennesker ved eksponering under graviditet, med økt risiko for spontanabort, intrauterin veksthemming og medfødte misdannelser. Folat anbefales til alle kvinner som planlegger å bli gravide og frem til de er tre måneder på vei for å forebygge ryggmargsbrokk (myelo-meningocele), og methotrexate vil hemme effekten av folat. Folat er en viktig byggestein for fosteret, og mors behov under svangerskap er større enn hos ikke-gravide. Forskning har vist at ryggmargsbrokk har sammenheng med lavt nivå av folat i kroppen. Forskning viser at når kvinner regelmessig tar ekstra tilskudd av folat i forbindelse med svangerskap, har det ført til en tydelig nedgang i forekomsten av denne alvorlige sykdommen. Folattilskudd tidlig i svangerskapet synes også å redusere risikoen for isolert leppespalte med eller uten ganespalte med omtrent en tredjedel. Methotrexate har høyere affinitet til dihydrofolatreduktase enn for fol- og dihydrofolsyre. Selv store mengder folsyre gitt samtidig vil derfor ikke reversere effektene av methotreksat.

Selv om dosene med methotrexate som brukes i tablettbehandling av pasienter med reumatoid artritt (leddgikt) er mye lavere enn de dosene med cellegift som brukes av kreftpasienter, bør du unngå all eksponering under graviditet. I pakningsvedlegget står det: "Hvis graviditet forekommer under og inntil 6 måneder etter endt behandling, bør medisinsk rådgivning gis om risiko for skadelige effekter på barnet. Ultralydundersøkelser må utføres for å bekrefte at fosteret utvikler seg normalt. Reproduksjonstoksisitet er vist i dyrestudier, spesielt i løpet av 1. trimester. Fosterskadelig effekt på mennesker er vist. Fosterdød, spontanabort og/eller medfødte misdannelser (f.eks. kraniofaciale, kardiovaskulære, i sentralnervesystemet og i ekstremiteter) er rapportert."