Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Kan angst og uro påvirke fosteret?

Spørsmål

Hei er førstegangs gravid og er nå 28 uker på vei, har slitt voldsomt med angst under hele svangerskapet og er bekymret for om det kan skade fosteret på noen måte? Kan fosteret bli stresset av min angst og for eksempel bæsje i fostervannet lenge før termin og fødsel? Kan min angst føre til for tidlig fødsel eller lav fødselsvekt? Merker at babyen blir mer urolig når jeg er stresset. Kan min angst føre til at fosteret ikke utvikler seg riktig eller selv blir født med angst og blir urolig? Har hørt at angst under svangerskapet kan føre til språkvansker og adhd eller adferdsproblemer, er dette sant?

Kvinne 22
Svar

Hei.

Det er ikke enkelt å skulle gi et svar på dette spørsmålet. Her spriker forskning ulike veier og det kommer heldigvis mye ny forskning som gir oss et mer nyansert svar. 

Jeg kan bare ta utgangspunkt i det du har skrevet og vet jo ikke hvordan din angst oppsto, hva som trigger den osv.

Det finne ulike årsaker til angst, vold i nære relasjoner, tidligere angstsykdom, stress i forhold til rus/legemidler og skulle forsøke å redusere bruken. Dette er situasjoner som selvsagt ikke er bra for mor og som også kan påvirke fosteret. Men i hvilken grad det påvirker er det ulike synspunkter på. 

Det er også flere faktorer som spiller inn. Slik som gener og miljø.


Det har kommet en undersøkelse i kjølvannet av Den norske morbarn-undersøkelsen der en ser at mors angst under svangerskapet ikke påvirker så mye eller ikke er så skadelig som først antatt.

Jeg referer her til en artikkel med et intervju av de som forsker på dette. https://www.nrk.no/livsstil/1.13757806


Det er selvsagt vanskelig å skulle si noe helt sikkert, men de kan se at angst og psykiske problemer hos mor ikke fører til flere forstyrrelser i småbarnsalder. Men at det er miljøet og forholdene etter at barnet er født som kan påvirke barnet i negativ og positiv retning.


Det er den totale situasjonen som er avgjørende,og hvordan mor og partner har det etter fødselen vil i større grad påvirke barnets utvikling. "Et godt miljø beskytter,mens et dårlig miljø øker risikoen for problemer."


Så det er viktig at en fanger opp familier som strever, dermed vil en kunne gi omsorg til mor og bedre barnets forutsetninger når det blir født.

Så har du mulighet til å snakke med jordmor eller lege for  å få hjelp er det flott å ta det første steget.

Er du allerede under behandling, kan du kanskje ta opp hvordan du skal få hjelp til å klare tiden etter at barnet er født. En ser at det kan være en opphopning av barseldepresjoner hos de som allerede sliter før svangerskapet.


Søk hjelp og omring deg med personer som gir deg omsorg. Egenomsorg til deg selv er viktig og da er det godt å ha folk rundt seg som gir deg omsorg.

Du gjør en flott jobb nå , og du gjør ditt beste. Nå må du forsøke å finne lyspunkt som kan gi deg glede og hjelpe deg igjennom svangerskapet slik at du klarer barseltiden. Håper du finner nytte i det jeg skriver og kan finne roen i de ukene som er igjen av svangerskapet. Lykke til!