Infarkter i morkaken

Spørsmål

Svangerskap

Hva er årsaken til infarkter i morkaken ved graviditet?
På forhånd takk

Kvinne, 25 år

Svar

Kjære deg

Morkaken (placenta) er det stedet hvor oksygen og andre viktige stoffer kommer over fra mor til foster under graviditeten, her stoppes også en del stoffer fra å komme over til mor fra foster eller omvendt. For å greie disse oppgavene på en tilfredsstillende måte trenger morkaken svært effektiv gjennomstrømning av blod og den har derfor svært mange blodårer.

Det skjer ganske ofte at en eller flere av disse årene blir stengt og en større eller mindre del av morkaker mister da blodtilførselen sin og det er dette man kaller et infarkt. Dette er samme mekanisme som ved infarkter andre steder i kroppen som for eksempel hjerte- og hjerneinfarkter.
Ved mindre infarkter så vil ikke funksjonen til morkaken bli nevneverdig redusert slik at dette ikke foreligger noen fare for fosteret, selv ved store infarkter kan dette gå helt bra så lenge infarktet ligger i morkakens periferi.
Faktisk regner man at det som oftest må foreligge så mye som 30 % ødeleggelse av morkaken før det er sannsynlig at det vil påvirke graviditeten og helsen til mor og foster.

Når det gjelder årsakene til infarkter i morkaken så er dette flere. De vanligste er høyt blodtrykk hos mor og svangerskapsforgiftning. I tillegg finnes der en del mindre vanlige sykdommer som gir forstyrrelser i koagulasjonssystemet hos mor og/eller foster, dette er altså sykdommer hvor blodets evne til å størkne er forstyrret. Ved slike tilstander har man større sjanse for å danne propper i blodårene.

I din aldersgruppe er det nok svangerskapsforgiftning (pre-eclampsi/eclampsi) som er mest den vanligste årsaken. Dette er en tilstand som man ikke helt vet årsaken til og som fører til forhøyet blodtrykk hos mor samt eggehvitestoffer (proteiner) i urinen (pre-eclampsi), ubehandlet kan man så få alvorlige kramper (eclampsi).
Som sagt vet man ikke helt årsakene til denne tilstanden men det er kjent at det er mest vanlig hos førstegangsfødende.

En kvinne som har fått alvorlige morkake infarkter i en graviditet enten det er på grunn av svangerskapsforgiftning eller av andre årsaker, vil trenge nøye oppfølgning i et eventuelt senere svangerskap.
Selv om man har hatt slike problemer i en graviditet så er det store sjanser for at man allikevel kan gjennomføre en ny graviditet uten problemer, men dette kan altså kreve nøye overvåking fra en fødselslege.

Håper dette var til hjelp og lykke til videre!