Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Høy verdi av graviditetshormonet hCG

Spørsmål

Hei min kone er gravid og vi var på tidlig ultralyd i ca uke 8 Pga noen småblødninger. Viste normale forhold og et foster med hjerterytme. I dag fikk vi helsekortet i posten fra fastlege da la jeg merke til at hCG verdiene hennes er på 225000 i uke8. Er ikke dette utenfor normal området? Leste at det er risiko for downs syndrom ved høye verdier. Fastlegen mener det ikke er det. Er veldig bekymret siden vi mistet vår 11 måneder gamle sønn til menigitt i september så tror jeg ikke vi takler enda mere tragedier i livene våres.

Kvinne 28
Svar

  

Graviditetshormonet hCG har et meget brtedt normalområde, verdien øker til omkring 10 uker og så reduseres nivået. Hvis man ser på normalverdier fra ulike laboratorier, så anføres normale verdier av hCG på opp til maksimalt 245.000 (Unilabs), 290.000 (Furst laboratorium og 288.000 (American pregnancy association), men variasjonen er som sagt meget stor.

Unormal høy verdi kan ses ved flerlingesvangerskap og ved unormale forhold ved morkaken, mola. Begge disse muligheter er utelukket ved ultralydundersøkelsen som er utført. Det er riktig at høy hCG  kan ses hvis fosteret har Downs syndrom. Det er ikke anført noen spesiell grenseverdi av hCG for å mistenke denne tilstanden. Ved en ultralydundersøkelse i uke 11 til 14 kan man se etter det som betegnes ‘nakkeoppklaring’ som typisk er øket ved Downs syndrom og andre tilstander.

En verdi på 225.000 ligger altså innenfor det normale, men hør med legen som rekvirerte prøven om det er grunn til å ta en ny prøve for en sjekk? 

Les her om tidlig fosterdiagnostikk. 

Nasjonal behandlingstjeneste for avansert invasiv fostermedisin ved St Olavs Hospital, Trondheim https://stolav.no/behandlinger/tidlig-ultralyd-med-nakketranslusensmaling

Helsedirektoratet har faste regler for hvem som kan tilbys utvidet fosterdiagnostikk (https://www.helsedirektoratet.no/tema/bioteknologi/fosterdiagnostikk)

Jeg foreslår at dere kontakter den som rekvirerte måling av hCG og hører om evt. videre tiltak så dere kan slippe videre bekymringer

Vennlig hilsen Mette

PS det er sammenheng mellom nivået av hCG og prøver for stoffskiftet, men det er tilsynelatende under kontroll