Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Gravid tilbake i jobb i barnehage.

Spørsmål

Hei! Jeg er gravid i uke 18 og er i fin form ellers. Førstkommende mandag skal jeg ut i jobb igjen etter stengte barnehager (jobber i barnehage). Er dette noe som er greit i forhold til min helse eller det ting jeg bør bekymre meg for i forhold til corona pandemien?

Kvinne 27
Svar

Hei.

Jeg kan skjønne at du er skeptisk til å gå tilbake på jobb i disse korona-tider. Det er ikke lett å skulle lete etter faglig oppdatert informasjon i denne informasjonsflommen vi er i nå.

Det er lite holdepunkter for at gravide skal være ekstra utsatt for smitte og sykdom. Her er et utdrag av hva legeforeningen sier på sine nettsider:

"Det er foreløpig ikke klare holdepunkter for at friske gravide blir lettere smittet eller mer alvorlig syke av covid-19 sammenlignet med befolkningen generelt. Gravide er imidlertid mer utsatt for enkelte infeksjoner og har noe økt risiko for vanlig sesonginfluensa. De bør derfor være ekstra påpasselige med å følge generelle råd om hygiene, karantene, isolering osv. Viser til FHI’s generelle råd og anbefalinger. Gravide med hjertesykdom, lungesykdom og nedsatt immunforsvar kan være ekstra utsatt for mer alvorlig luftveisinfeksjon, og det kan tenkes at dette også gjelder ved covid-19-infeksjon.I tillegg kan du se på Stami.no sine sider. De har arbeidsmiljø som fagfelt og har en oppdatert veileder. De anbefaler en trekantsamtale med deg, din leder og bedriftsheletjenesten. Hvor dere ser på mulighetene til å tilrettelegge evt om du skal ha andre oppgaver, eller skal taes ut av arbeidet.

Legger ved en utsnitt av deres anbefalinger:

"Alle gravide bør tidligst mulig få tilbud om en slik individuell trepartsamtale hvor den gravide sammen med nærmeste leder og representant for bedriftshelsetjenesten går konkret og detaljert gjennom arbeidsoppgaver, vurderer mulig risiko forbundet med oppgavene og eventuelle muligheter for tilrettelegging (endring av oppgaver, omplassering). I samtalen er det også mulighet for å trekke inn den gravides reproduksjonshistorie. Det bør legges spesiell vekt på helseforhold (kronisk sykdom, svangerskapskomplikasjoner) som kan påvirke risikovurderingen og tilretteleggingen. Grunnlag for strengere tiltak sent i svangerskapet (tredje trimester) kan også tas med i vurderingen. Dersom det ikke er bedriftshelsetjeneste på den gravides arbeidsplass, kan medisinske aspekter ved risikovurderingen gis av den gravides jordmor eller lege på Arbeidstilsynets tilretteleggingsskjema ved graviditet. I den grad det foreligger en risiko som ikke kan håndteres på en trygg måte vil den gravide permitteres med rett til svangerskapspenger. "


Så her har du evt muligheten til å få svangerskapspenger hvis din arbeidsgiver ikke kan tilrettelegge og din fastlege mener du ikke kan utføre dine arbeidsoppgaver.


Uansett; som arbeider i en barnehage er det viktig å opprettholde god håndhygiene og følge de råd som er lagt ut i forbindelse med åpning av skoler og barnehager.


Så mine anbefaling til deg erg å ta kontakt med leder og din fastlege og be om råd om din arbeidsdag fra mandag av. Det blir jo litt opptil arbeidsgiver hva de kan tilby.


Lykke til!


Annonse

Fikk du ikke svar på det du lurte på?

Spør vår fagperson, eller en av våre andre spesialister, og få svar innen 3 dager.

Still et spørsmål
Brynjulf Barexstein ALLMENNLEGE
Få svar innen 3 dager for 299,-