Gravid og ny jobb

Spørsmål

Hei!
Jeg lurte på hvilke rettigheter jeg har hvis jeg blir gravid før jeg starter i ny jobb om 3 mnd. Kan jeg miste den nye jobben? Hvilken opplysningsplikt har jeg til ny arbeidsgiver?

Kvinne, 29 år

Svar

Hei!

Graviditet er ikke et kriterium som gir arbeidsgiver rett til å si deg opp eller nekte å ansette deg.

Hvis du allerede er ansatt i en ny stilling spiller det ingen rolle om du blir gravid eller ikke, du kan begynne i jobben som normalt. Arbeidsgiver kan ikke forskjellsbehandle deg fordi du er gravid.

Hvis du søker på en ny jobb kan det godt tenkes at arbeidsgiver tar hensyn til om du er gravid eller ikke før du får jobben. Skal han velge mellom en høygravid søker eller en som ikke er gravid, tror jeg nok ofte den ugravide blir foretrukket. Imidlertid er dette ikke lovlig i henhold til likestillingsloven! Dette kan være vanskelige saker å avklare, men jeg er ikke i tvil; søker du på en jobb bør du ikke si at du er gravid. Arbeidsgiver skal gjøre en vurdering av deg uavhengig av om du er gravid eller ikke.

Imidlertid kan det være vanskelig i etterkant å fortelle at du er gravid og at du visste du var gravid på ansettelsestidspunktet, noen arbeidsgivere kan synes dette er illojalt. Det kan man kanskje ha en viss forståelse for, men lovverket er ikke i tvil; du skal ansettes på grunnlag av dine kvalifikasjoner og det skal ikke tas hensyn til kjønnsrelaterte forhold.. som feks graviditet.

Lykke til med ny jobb og mulig graviditet!!!