Gravid med negativ test?

Spørsmål

Er det mulig at man kan være gravid selvom urinprøven er negativ.
Har tatt test selv og hos lege med 3 ukers mellomrom

Kvinne, 44 år

Svar

Nei, hvis testen er av god kvalitet, vil den slå sikkert ut ved graviditet.