Fødselspenger

Spørsmål

Hei.
Jeg er i full jobb og er gravid i 12 uke. Jeg er fast ansatt i et vikariat som varer til 01.10.04 det vil ikke bli noe forlengelse siden avd.jeg jobber i skal legges ned. Mitt spm er da hvilke rettigheter har jeg til fødselspenger siden min termin er ca 2 mnd etter endt vikariat. Er det er mulighet for at jeg kan bli sykmeldt de ukene(ca.5 uker.) som er igjen til permisjonen min begynner og likevel få full opptjening av fødselspenger selv om jeg ikke er i noe ansettelsesforhold i min permisjon. Og i sykeperioden og i permisjonen min forøvrig vil jeg da få utbetalt etter den lønnen jeg har pr.i dag?

Kvinne, 29 år

Svar

Hei
Dine rettigheter til fødselspenger er avhengig av hvor lenge du har vært i arbeid. For å ha rett til fødselspenger må du være i arbeid minst 6 av de 10 siste månedene før permisjonen starter. Du må altså ikke være ansatt noe sted i permisjonstiden for å få utbetalt fødselspenger.

De fleste starter permisjonen ca 3 uker før termin, men du kan faktisk starte opptil 12 uker før forventet fødsel. Hvis du derimot velger å jobbe helt frem til fødsel mister du de 3 ukene du MÅ ta ut før fødsel.

Fødselspengenes utbetales som 100% av din inntekt i 42 uker eller tilsvarende 80% av inntekten i 52 uker. 4 av disse ukene er forbeholdt far. I tillegg kan permisjonen forlenges med tidskonto som avtales med arbeidsgiver og trygdekontoret.

Når det gjelder rett til sykepenger må man ha et ansettelsesforhold. Jeg vil anbefale deg å ta kontakt med trygdekontoret i din kommune for å få avklart dine rettigheter fullt ut.
Lykke til!