Befruktning

Spørsmål

Min kjaereste steriliserte seg for 15 aar siden, men vi kan naa tenke oss barn. Han er fikk "satt til side" saed foer steriliseringen, men ettersom han er amerikansk, bosatt i USA betyr det kjempestore utgifter med en assistert befruktning. Naa lurer vi paa om det gaar an aa gjoere om steriliseringen hans eller om det er mulig aa faa fraktet over dose saed til en assistert befruktning i Norge.

Kvinne, 29 år

Svar

Når det gjelder sterilisering av menn, så er det nok desverre slik at i praksis er det ofte vanskelig å gjøre om steriliseringen ved en re-operasjon. Erfaringen har vist at det som regel er vanskelig å gjennomføre. Når det gjelder de lovmessige ting rundt det å få hans sæd til Norge, vet jeg desverre ikke de juridiske retningslinjer for det og må nesten be deg kontakte en advokat om det.