Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

HPV-betingede forandringer i livmorhalsen og graviditet

Spørsmål

Jeg er kvinne,41 år og skilt. Fikk ny kjæreste for 1,5 år siden, og fikk etter det påvist HPV type 16. Jeg tok vaksine, men ny prøve 11 mnd senere viste fortsatt pos Hpv 16. Biopsi viste Cin2. Er henvist operasjon , men har blitt syk tre ganger, og utsatt operasjonen. Jeg har veldig lite lyst på inngrepet, bla fordi jeg er på tampen av min fruktbare fase, og vi vurderer å se om vi er så heldige at vi kan få et barn til....og lurer på om det kam være sånn at Cin 2 går over. Legen så ingenting ved siste prøve- alt så fint ut. Men Cin 2 hadde jeg. Lurer på; kan jeg utsette operasjonen, og ta ny celleprøve , eller er det stor risiko for at jeg blir verre?

Kvinne 41
Svar

  

Retningslinjene for oppfølging av kvinner med lavgradige celleforandringer slik du har er blitt noe forandret over tid. Tidligere var man nok mer innstilt på å vente med å anbefale henvisning til gynekolog med colposcopi (som er en forstørrelse av forandringer som kan sees på livmorhalsen) og eventuell biopsi, dvs. vevsprøve fra livmorhalsen. Siden 2005 er HPV-test inkludert i retningslinjene og denne testen skal nå tas både ved førstegangsundersøkelse og ved kontroller. Ved annen gangs påvisning av HPV, slik som hos deg anbefales utredning hos gynekolog med kolposkopi og biopsi siden man da vurderer risikoen for utvikling av økede forandringer da vil være til stede i noe økende grad. Det er antagelig det som ligger i at du nå er anbefalt ytterligere kontroll med eventuell biopsi og/eller konsiering, dvs. at man fjerner nederste delen av livmorhalsen. 

Det er forstålig at du er avventende med dette siden du ønsker å bli gravid. Det som altså er spørsmålet er hvordan man skal vurdere risikoen ved å utvikle alvorligere forandringer i livmorhalsen opp mot graviditetsønsket. 

Muligheten er til stede for å gjøre begge deler, dvs. å fullføre livmorhalsdiagnostikken og eventuell konisering for så å ta fatt på veien mot graviditet. En liten del av dem som er konisert kan imidlertid, slik du sikkert er orientert om, få en noe øket risiko for senabort og prematur fødsel etter konisering, men denne risikoen har rimeligvis sammenheng med hvor mye vev som er fjernet ved det operative inngrepet. Noen må også koniseres flere ganger. 

Disse problematikkene er selvsagt svært viktige for deg og derfor bør du nok i denne saken samhandle med den eller de legene som du til nå har hatt kontakt med vedrørende de undersøkelsene du har fått utført. Siden du er henvist til operasjon på bakgrunn av de funn som er blitt gjort synes det rimelig at du nå tar kontakt med den gynekologen som du er henvist til og tar dette opp med ham eller henne;- han vil også kjenne sykehistorien din i detalj og har derfor et godt grunnlag, sammen med undersøkelsen som han eller hun da vil gjøre, helt konkret å råde deg til hvordan dette skal håndteres. Lykke til !