Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Ultralyd i svangerskapet. Hva måles?

Spørsmål

Hei ! Var på en privat ultralyd. Er 16 pluss 4 idag . På ultralyden målte hodet å være 15 pluss 6 og dette stemmer ikke mtp på positiv gravid test . Mens lårbeina målte 16 pluss 6 . Denne legen valgte å følge lårben for å begrene termin . Skal på ordinær ultralyd på kalnes om 2 uker og har hørt at de kun tar utgangspunkt i hode når regner på termin. Jeg er i utgangspunktet i urolig for de forskjellige måla men hva dette kan føre til hvis jeg går over tiden . Vært på en del ultralyd og hodet har blitt målt mindre enn lårbeina da også . Har vært på en del ultralyd da jeg har vært redd for å miste og trengte den betryggelsen jeg fikk der.

Kvinne 33
Svar

  

Det stemmer at man hittil har beregnet termin ut fra fosterhodets størrelse (biparietale diameter) ved ca. 18 uker, altså ved rutineundersøkelsen. 

I dag får mange kvinner utført ultralyd i første trimester (før uke 13), og det er ikke helt enighet om hvordan man skal tolke disse tidlige målinger. De fleste mener at terminbestemmelse foretatt i 1.trimester skal vektlegges. Det forutsetter selvsagt at det er en kompetent person som har utført ultralydundersøkelsen.

Det brukes i Norge to ulike metoder for å aldersbestemme fosteret/predikere fødselstidspunktet:

  • FetoCalc-metoden: her måles hodets omkrets, unntaksvis fosterhodets diameter og femurlengden (lårbeinet). Man beregner alder av fosteret.
  • eSnurra-metoden: her måles hodets diameter og femurlengden. Man beregner ut fra disse målene gjenværende svangerskapstid.

Begge metoder har fastsatt svangerskapets varighet til 283 dager. (Fra antatt 'siste menstruasjon', ikke fra befruktning).

Jeg vil tro at sykehuset følger de nasjonale retningslinjer som man finner i Veileder i fødselshjelp

ultralyd-i-den-allminnelige-svangerskapsomsorg.pdf (legeforeningen.no)

Jeg håper du får din usikkerhet avklart om to uker og ønsker deg lykke til i graviditeten videre frem.

Vennlig hilsen Mette