Svangerskapspenger: Alt du trenger å vite

Det kan være utfordrende å sette seg inn i de ulike ordningene som skal sikre inntekt når man er gravid og ikke kan være i jobb.

GRAVID: Kan du ha krav på svangerskapspenger? Foto: NTB Scanpix / Shutterstock
GRAVID: Kan du ha krav på svangerskapspenger? Foto: NTB Scanpix / Shutterstock Vis mer

Spør en lege!

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Svangerskapspenger er en trygdeytelse som skiller seg fra vanlig sykemelding, foreldrepenger og engangsstønad.

LES OGSÅ: Gravid uke for uke

Hvem får svangerskapspenger?

Svangerskapspenger gis til gravide kvinner med arbeid som medfører risiko for fosteret. Hensikten er å beskytte fosteret, derfor er det et krav at det ikke er mulig å utføre annet arbeid under graviditeten. Hvis bedriften du jobber i kan gi deg andre arbeidsoppgaver har man ikke krav på ytelsen og fortsetter i jobb som vanlig (1).

Svangerskapspenger gis ikke til gravide som ikke kan være i arbeid på grunn av sykdom, de har krav på sykemelding. Graviditet i seg selv, og normale plager forbundet med graviditet, blir ikke definert som sykdom.

Arbeidsgiver har ansvar for at gravide ansatte blir beskyttet mot ubehag og skade som følge av arbeidssituasjonen. Dette inkluderer at arbeidsgiver skal prøve å finne annet passende arbeid i perioden hvis det er nødvendig (2).

Les også: Trimester og svangerskapsuker.

Annonse

LURER DU PÅ NOE?

Spør en av våre leger.

Brynjulf Barexstein

ALLMENNLEGE

Få svar innen 3 dager for 399,-

Du kan være anonym.

Still et spørsmål

Hvilke yrker kan innebære en risiko for fosteret?

 • Radiologer, radiografer og andre som utsettes for ioniserende stråling.
 • Fabrikkarbeidere, arbeidere i smelteverk og andre som utsettes for svært høye temperaturer.
 • Bønder, gartnere og andre som utsettes for sprøytemiddel
 • Arbeidere i industri hvor man eksponeres for metall, gummi eller plastråstoff
 • Helsearbeidere, forskere og andre som kan utsettes for infeksjonsfare eller anestesigasser
 • Yrkesdykkere, flygere og andre som kan utsettes for surstoffmangel
 • Andre yrker som medfører stor fysisk påkjenning uten mulighet for pauser.

Rådfør deg med bedriftshelsetjeneste, fastlege eller jordmor om du er usikker på om dine arbeidsoppgaver kan medføre risiko.

KAN HJELPE DEG: Bedrifthelsetjeneste, fastlege eller jordmor kan gi råd. Foto: NTB Scanpix / Shutterstock
KAN HJELPE DEG: Bedrifthelsetjeneste, fastlege eller jordmor kan gi råd. Foto: NTB Scanpix / Shutterstock Vis mer

Søknad om svangerskapspenger

For å søke om svangerskapspenger fyller man ut «skjema for tilrettelegging og omplassering ved graviditet» som finnes på arbeidstilsynets nettside (2). Skjemaet består av 3 deler:

Del 1 fylles ut av lege eller jordmor. Her skal det gjøres en faglig vurdering av hvilke arbeidsoppgaver du har som kan utgjøre en risiko for fosteret. Deretter skal det beskrives hva som må til for at den gravide kan fortsette å jobbe. For eksempel ekstra verneutstyr, flere pauser, eller andre oppgaver i perioden.

Del 2 fylles ut av arbeidsgiver. Her skal det beskrives om det er mulig å gi de tilpasninger lege eller jordmor har beskrevet i del 1.

Del 3 fylles ut hvis arbeidsgiver ikke klarer å tilpasse arbeidet og sendes inn til NAV med krav om svangerskapspenger.

LES OGSÅ:
image: Dette hjelper mot plagene i graviditeten

Dette hjelper mot plagene i graviditeten

Utbetaling

Om du får innvilget svangerskapspenger så tilsvarer det den vanlige inntekten din (beregnes på samme måte som sykepenger). Utbetalingsdatoer finnes på NAV sine nettsider. Man kan få svangerskapspenger fra det tidspunktet man må slutte i jobben og inntil 3 uker før termin, da går man over til foreldrepenger (3, 4).

Antall og fordeling

I 2017 fikk 5 666 kvinner svangerskapspenger. Det var en nedgang fra året før som samsvarte med antall fødsler. Det er vanligst å få svangerskapspenger i Østfold, mens det er færrest kvinner i Finnmark som mottar ytelsen (5).

Annonse

Fikk du ikke svar på det du lurte på?

Spør vår fagperson, eller en av våre andre spesialister, og få svar innen 3 dager.

Still et spørsmål
Brynjulf Barexstein ALLMENNLEGE
Få svar innen 3 dager for 399,-

Kilder:

 1. Svangerskapspenger: NAV. 2018. [Internett].
 2. Graviditet og arbeidsmiljø: Arbeidstilsynet. [Internett].
 3. Foreldrepenger: NAV. 2018. [Internett].
 4. Lov om folketrygd. § 14-4.Svangerskapspenger. Lovdata. [Internett]
 5. Foreldrepenger, engangsstønad og svangerskapspenger: NAV statistikk 2017. [Internett].