Flyreise og graviditet

Sjekk med flyselskap hvor lenge de tillater gravide å fly, og sjekk at reiseforsikringen dekker gravide på flyreise.

HVOR LENGE KAN GRAVIDE FLY: Flyselskapene har forskjellige frister. Norwegian sier uke 38, SAS uke 36 (med erklæring). Foto: NTB Scanpix/Shutterstock
HVOR LENGE KAN GRAVIDE FLY: Flyselskapene har forskjellige frister. Norwegian sier uke 38, SAS uke 36 (med erklæring). Foto: NTB Scanpix/Shutterstock Vis mer

Å reise med fly når du er gravid, bør ikke by på store problemer. Det har blitt veldig vanlig for kvinner å fly mens de er gravide. Dette gjelder både fritidsreiser og reiser i forbindelse med jobben. Generelt er det ikke er farlig å fly for en frisk gravid kvinne.

LES OGSÅ: Graviditet - samleside, alle artikler

Sikrest for gravide å fly i 2. trimester

Den sikreste tiden for en gravid kvinne å fly er i det 2. trimester (fra 13. - 28. svangerskapskuke), fordi risikoen for komplikasjoner er lavest i denne perioden. I tillegg vil de fleste gravide da ha mindre plager (kvalme, oppkast, trøtthet) og kroppsvekten er på dette tidspunkt enda ikke en begrensende faktor.

LES OGSÅ:
image: Gravid uke for uke

Gravid uke for uke

Når skal man ikke fly?

Det finnes enkelte situasjoner hvor flyging for gravide kvinner sterkt frarådes:

 • Tidligere spontanaborter (øker risikoen for gjentagelse i det aktuelle svangerskap)

 • Tidligere ekstrauterine graviditer (svangerskap utenfor livmoren, gjentagelsesrisiko). Etter at man har vært på ultralyd vet man om det nåværende svangerskapet er inni eller utenfor livmor.

 • Truende abort eller vaginal blødning i det aktuelle svangerskap

 • Cervixinsuffisiens (sviktende livmorhals)

 • Kjente placentaproblemer (sykdommer i morkaken) eller dårlig tilvekst hos fosteret.

 • Flerlingsvangerskap

 • Svangerskapsforgiftning eller truende svangerskapsforgifting (preeklampsi), høyt blodtrykk, diabetes mellitus

 • Hjerteklaffefeil hos den gravide

 • Kroniske sykdommer, som krever regelmessig overvåkning

 • Alvorlig anemi (inkludert sigdcelleanemi). Anemi = blodfattighet. Hvis blodprosenten ( hemoglobin) er under 8,5 g/dl og flyreisen ikke kan unngås, kan man vurdere å bestille oksygen til den aktuelle flyreisen. Dette pga. den potensielle faren for den gravide og i mindre grad for fosteret siden fosteret er utstyrt med en spesiell type hemoglobin, som binder surstoff mye lettere enn hemoglobin hos voksne.

Hvor går reisen?

Gravide kvinner bør uavhengig av om de tåler selve flyreisen eller ikke, vurdere nødvendigheten av en reise til:

 • områder hvor faren for potensielt livsfarlige smittsomme sykdommer er høy.
 • områder som ligger høyt over havet
 • områder hvor det finnes klorokinresistent malaria falciparum
 • områder hvor det anbefales vaksinasjoner med levende vaksiner

I slike tilfeller anbefales at man kontakter en reiseklinikk, infeksjonsmedisinsk poliklinikk eller sin fastlege, forutsatt at vedkommende er oppdatert innenfor reisemedisin.

LES OGSÅ: Så lenge bør du vente med graviditet til etter reise i Zikavirus-områder

Trombose/blodpropp

Den generelle tromboserisikoen er ca. 10 ganger høyere hos gravide enn hos ikke-gravide. Det henvises forøvrig til egen artikkel om - Dyp venetrombose og flyging.

I tillegg til de i denne artikkelen nevnte risikofaktorene for dyp venetrombose bidrar også svangerskapshormonene samt presset av livmoren mot vener i bekkenet til den økte tromboserisikoen. Vær oppmerksom på at tegn på blodpropp i benet kan komme 4-5 dager etter at man har kommet til destinasjonen eller hjem. Det farlige med blodpropp i benet er at den kan løsne og flytte seg til lungene, som kan være livstruende. Man kan også få tegn på blodpropp i lungen uten å ha kjent noe fra leggen i forkant. Det er derfor flere tegn du skal være oppmerksom på etter en flyreise som gravid.

Dersom du har hatt blodpropp før, er overvektig (øker risikoen), noen i familien har hatt blodpropp eller du har en sykdom som gir økt risiko for blodpropp, bør du snakke med legen din før du eventuelt vurderer en flyreise. Noen bør behandles med lavmolekylært heparin (sprøyter med blodfortynnende medisin som kan brukes av gravide) ved lange flyreiser.

Dersom man skal fly i graviditet, og særlig etter 20. uke, bør man gjøre tiltak for å forebygge blodpropp underveis på flyet. Man bør drikke ekstra med vann og unngå kaffe og selvsagt alkohol. Luften i kabinen er tørr og man trenger derfor ekstra væskeinntak. Det er også viktig å bevege på seg underveis, så det er lurt å reise seg opp og gå frem og tilbake i midtgangen flere ganger i løpet av flyturen. Det er også lurt å sitte slik at setet ikke presser inn bak kneet. Det anbefales også, særlig dersom økt risiko for å få blodpropp, å bruke støttestrømper på flyreisen.

LES OGSÅ: Terminkalkulator, slik regner legen ut din termin

Skadelig for fosteret?

Når det gjelder risikoen for fosterskader på grunn av kosmisk stråling under flyreiser er det så langt vanskelig å komme med gode anbefalinger. Den mest sensible perioden for strålepåvirkning av fosteret er fra 8.-14. svangerskapsuke. I denne perioden utvikler både hjernen og nervesystemet seg hos fosteret. Stråledosen er avhengig av flyhøyden og flytiden. For spesielt interesserte henvises til anbefalingene, som er utgitt av det amerikanske transportdepartementet ( United States Department of Transportation, Office of Aviation Medicine). Det anbefales for de som flyr svært ofte å ikke fly når det er varslet økt kosmisk stråling.

image: Dette hjelper mot plagene i graviditeten

Dette hjelper mot plagene i graviditeten

Ta med deg svangerskapsjournalen!

Det anbefales forøvrig å ta kontakt med selskapet hvor man har sin reiseforsikring, før flyreisen, for å få informasjon om hva som dekkes hvis uhellet skulle være ute og man blir syk under en flyreise eller i utlandet. Husk uansett å ha med deg helsekortet for gravide (svangerskapsjournalen) samt det europeiske helsetrygdekort. Dette kan bestilles på nett hos helsenorge.no.

LES OGSÅ: Tidlige tegn på graviditet

Sjekk med flyselskapet

Når det gjelder restriksjoner i forbindelse med flyging under svangerskapet kan reglementet variere fra flyselskap til flyselskap. Det anbefales derfor at man tar kontakt med det respektive flyselskap i god tid før avreise for å unngå evt. overraskelser og ubehagligheter ved avreise. Nedenfor refereres reglementet til noen utvalgte flyselskap. Reglene gjelder ukompliserte svangerskap. Siden reglene kan endre seg fra tid til annen anbefales at man sjekker flyselskapets nettsider eller at man ringer til flyselskapet / reisebyrået. Der hvor det ikke står noe spesielt om tvilling- eller flerlingsvangerskap anbefales uansett at man kontakter flyselskapet.

 • SAS: Aksepterer gravide inntil 4 uker før termin. For reise mellom 2-4 uker før termin kreves en legeerklæring, som må godkjennes av SAS medisinske avdeling. Gravide aksepteres ikke etter uke 38, dvs. mindre enn 2 uker før termin.
 • Norwegian: Gravide kan fly inntil uke 38 (uke 36-uke 38 krever legeattest, og du får kun fly hvis flyreisen er kortere enn 4 timer) Gravide aksepteres ikke etter uke 38, dvs. mindre enn 2 uker før termin.
 • Lufthansa: Gravide kan fly inntil uke 36. Anbefaler at du tar med legeerklæring fra og med uke 28. Gravide aksepteres ikke etter uke 38, dvs. mindre enn 2 uker før termin.
 • British Airways: Gravide kan fly inntil uke 36 (tvilling- eller flerlingsvangerskap frem til uke 32). Fra uke 28 kreves en legeattest, hvor det bekreftes at det er trygt å fly.
 • Finnair: Gravide kan fly inntil uke 36. Ved korte nasjonale flyturer og korte turer innenfor Skandinavia aksepteres gravide inntil uke 38. Fra uke 28 kreves en legeattest.
 • KLM: Gravide kan fly inntil uke 36, samt frarådes å fly 1. uke etter fødsel.
image: De beste rådene mot flyskrekk

De beste rådene mot flyskrekk

LES OGSÅ: Tidlige tegn på fødsel

Forsikringsselskap

Før man reiser er det viktig å sjekke med reiseforsikringen man bruker i tilfelle det er restriksjoner ved graviditet.

Legeerklæring

Legeerklæringen bør være på engelsk, mindre enn en uke gammel og bør inneholde dato for termin, at det ikke foreligger komplikasjoner og at det ikke foreligger noen medisinske tilstander som er til hinder for at man kan fly.

Forslag til helseattest:
To whom it may concern
This is to certify that ...................born.............has en estimated date of delivery ................ (confirmed by ultrasound). The patient is in good health, and there are no complications concerning pregnancy. The patient is fit for flying with ............. (name of airline).
Date of departure: .................... Date of return:......................
Sincerely
........................... (Dr. XX, adress)
........................... (Date)

Skriv ut og ta med til legen din! God reise!

LES OGSÅ:

Kilder:

Opprinnelig skrevet 19.09.2005 av Andrea Berz, flylege. Saken er i sin helhet oppdatert av lege Katharina Eimind 29.11.16. Kilde for oppdatering: flylegen.no