Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

"Restless legs" og graviditet

Spørsmål

Hei!
Jeg er en kvinne på 27 år og venter nå mitt 4. barn. Jeg har gjennom alle svangerskapene slitt med urolige ben og søvnmangel. Jeg har nevnt dette for legen min, og hun konstanterte det med at jeg har restless legs. Dette er så plagsomt at jeg ikke har sovet på flere måneder nå, og med tanke på at jeg skal gjennom en fødsel om 3 mnd og at jeg har 3 barn som trenger meg resten av døgnet, blir det nesten uholdbart for meg. Mannen min er utrolig hjelpsom og ønsker at jeg legger meg nedpå for en hvil så ofte som mulig, men selv midt på dagen kribler det voldsomt i bena hvis jeg prøver å hvile. Jeg har prøvd magnesiumtabelletter, uten at jeg synes dette hadde noe særlig effekt. Jeg har hørt om medisiner for denne plagen, men lurer på om man kan ta det når man er gravid, og evt. hva slags virkninger det har på fosteret? Jeg er heldigvis ikke plaget av alvorlige ting under svangerskapene mine, og liker ikke klage. Men dog hadde det vært nydelig hvis jeg kunne fått sove litt de siste mnd før fødselen...
Me vennlig hilsen Camilla, gravid i 6 mnd

Kvinne, 27 år

Svar

Hei!

Takk for ditt spørsmål! Du er også gravid med ditt fjerde barn, og har gjennom alle svangerskapene hatt problemer med urolige bein som har gitt søvnmangel. Det er kjempebra at mannen din gir deg så god støtte, men jeg skjønner godt at du ønsker å få sove litt i de tre månedene du har igjen av svangerskapet! Du lurer derfor på om det finnes noen legemidler som virker, og ikke vil skade fosteret.

Rastløse bein, også kalt "restless legs", er en tilstand der du opplever episoder med plagsom, uimotståelig behov eller trang til å bevege leggene. Samtidig oppleves ofte en ubehagelig, men vanligvis ikke smertefull, fornemmelse av kribling og mauring i tykkleggene. Kriblingene kan hos noen gi muskelsmerter og muskelspenninger. Vanligvis er plagene mest uttalt 15-30 minutter etter at du har lagt deg, men de kan også forekomme ved hvile på dagtid. Plagene blir gjerne mer fremtredende jo mer komfortabelt du har det (f.eks. ligger i en god seng versus på hardt underlag). Plagene forsvinner nesten omgående hvis du beveger på bena, men de kommer ofte raskt tilbake når du legger deg ned igjen. Tilstanden kan utvikle seg til redusert konsentrasjon og hukommelse, svekket motivasjon og drivkraft, ev. depresjon og angst. Lange flyreiser kan være et problem. Den første tiden du opplever disse plagene, opptrer symptomene ved sengetid eller om natten. Over tid kan symptomene starte tidligere på dagen og bli mer intense om natten. Plagene kan medføre dårlig søvn, og du kan føle deg trøtt på dagen og være mindre opplagt.

Det er også funnet at noen sykdommer, medikamenter og livsfaser kan øke risikoen for å få sykdommen. Dette gjelder graviditet og stress, sukkersyke, jernmangel, folsyremangel, nyresvikt, alkoholmisbruk og enkelte legemidler (kvalmestillende, antihistaminer, enkelte medisiner mot sinnslidelser). I ditt tilfelle virker det jo som om det er en klar sammenheng mellom graviditet og symptomene dine.

Diagnosen stilles ut i fra symptomene som du beskriver. Det finnes ingen tilleggsundersøkelser som kan bekrefte eller avkrefte diagnosen. Men det anbefales å kontrollere jernlagrene i kroppen. Dette gjøres med en enkelt blodprøve. Viser prøven jernmangel, kan jerntilskudd i noen tilfeller føre til at symptomene forsvinner.

Behandlingen har som formål å lette symptomene. Det finnes ingen behandling som kan kurere tilstanden. Behovet for behandling avhenger av det ubehag, reduksjon i livskvalitet, som du opplever.

Du har sikker fått mye av denne informasjonen tidligere, men jeg går likevel igjennom det i tilfelle det kan være til nytte. Når det gjelder behandlingen, så er det noen ting du kan gjøre:

- Noen opplever mindre plager dersom de holder seg unna kaffe og tobakk om kvelden
- Massasje og tøyninger lindrer. Enkelte opplever færre plager dersom de tøyer musklene på baksiden av leggene før de legger seg for natten (Støtt hendene mot veggen, stå skrått, sett den ene foten lengre bak enn den andre og strekk baksiden av leggen ved å presse hælen mot gulvet. Gjør det samme med den andre leggen. Gjenta flere ganger.)
- Det hjelper å bevege seg når plagene setter inn
- Varmepose og ispakninger kan også forsøkes

Det er nylig påvist at gravide kvinner som har lavt jernnivå i blodet (ferritin) tidlig i svangerskapet, er disponert for å utvikle tilstanden i siste tredjedel av svangerskapet. Det er også påvist en sammenheng mellom symptomene og lavt innhold av folat. Derfor anbefales tilskudd av folat, ev. behandling med jern og B12 før spesifikk medikamentell behandling av gravide overveies.

Greit, det var de generelle rådene til deg, og de generelle anbefalte rådene når deg gjelder urolige bein under svangerskap. Nå vil jeg nevne noen av de legemidlene som har effekt ved tilstanden, og si hva som er dokumentert av effekter på fosteret.

Dopaminerge medikamenter betraktes generelt som førstevalg og gir lindring av symptomer hos 99-100 %. Eksempler på dopaminerge medikamenter er følgende:
- Sifrol: dokumentert god effekt på symptomene, men sikkerheten under graviditet hos mennesker er ikke undersøkt. I studier hos rotte og kanin har normale doser ikke vist seg å skade fosteret. Sifrol bør derfor kun brukes under graviditet dersom fordelen oppveier den potensielle risikoen for barnet.
- Madopar: Skal ikke brukes under graviditet.
- Sinemet: Må ikke brukes under graviditet.

Bromokriptin - Parlodel: har vist å bedre symptomene hos 83 %, ut i fra den erfaringen man har virker det som Parlodel ikke har uheldig virkning på svangerskap eller foster, men det anbefales likevel at man ikke bruker preparatet med mindre det er en god grunn til det.

Kabergolin - Cabaser: lite erfaring med Cabaser under graviditet, og en anbefaler derfor at det ikke brukes med mindre det er absolutt nødvendig.

Ropinirol - Requip: bør ikke brukes under graviditet.

Karbamazepin - Tegretol: Kan føre til en rekke misdannelser hos fosteret, og skal ikke brukes under graviditet.

Propranolol - Inderal: dette er en type betablokker, som vanligvis brukes som hjertemedisin, til behandling av blodtrykk og angina. Den kan forårsake fosterdød, tidlig fødsel og bør derfor ikke brukes med mindre absolutt medisinske nødvendig.

Garbapentin - Neurontin: lite erfaring med dette legemiddelet under svangerskap, og anbefaler derfor ikke å bruke det under graviditet med mindre det er strengt nødvendig.

Som du ser er det ikke så lett å gi klare anbefalinger ut i fra det vi vet i dag. En del av legemidlene er dokumentert skadelig, og mange av de andre er ikke godt nok undersøkt under svangerskap og kan dermed ikke anbefales. Det måtte eventuelt vært snakk om f. eks. Sifrol eller Parlodel, men det hele bunner ut i at det blir en vurderingssak mellom deg og legen din. Hvor uutholdelig dine plager er, må veies opp mot mulige risiko for fosteret. Skulle ønske jeg kunne gitt deg et klarer svar.

Krysser uansett fingrene for at beina de bedrer seg snart, slik at du får sove litt før du skal føde! Håper også svaret kan være til hjelp!