Gulsott og ABO-systemet

Spørsmål

AB0 - uforlikhet: Vi venter vårt andre barn. Det første barnet fikk raskt
gulsott etter fødselen pga at det ble oppdaget AB0-uforlikelighet. Vi er derfor
litt bekymret nå ved neste fødsel. Jeg trenger derfor mere informasjon om AB0 uforlikelighet og hva som bør gjøres?
Legg gjerne inn linker til skriv/informasjon om AB0 uforlikelighet.

Mor har blodtype 0+ og far har B+ og første barn har B+. Moren dannet antistoffer mot B+ ved første fødsel.

Mann, 33 år

Svar

Hei !
Det som kan skje i slike tilfeller, er litt forenklet forklart, følgende:
En person / mor med blodtype 0 danner antistoffer mot barnets blodtype B. Disse antistoffene kan gå over i fosterets blod og bryte ned fosterets røde blodlegemer.
Når røde blodlegemer brytes ned, dannes det et gult stoff som heter bilirubin. Når mengden bilirubin i blodet stiger (hos både barn og voksne) vil etterhvert hudfagen bli gulaktig, derfor gulsott.
Gulsott kalles medisinsk for "hyperbilirubinemi" (direkte oversatt "mye bilirubin i blodet")

Når fosterets røde blodlegemer brytes ned, vil "blodprosenten" (hemoglobin) hos fosteret kunne synke, og i alvorligere tilfeller vil fosteret kunne få anemi (="blodfattig") Derfor vil det i sjeldne tilfeller bli nødvendig med blodtransfusjon til fosteret, men dette skjer helst ved uforlikelighet i Rhesus-systemet.

Det er ganske vanlig med gulsott hos nyfødte og i de fleste tilfeller er dette utproblematisk og ufarlig. Les vedlagte link om dette.

Den vanligste formen for slik dannelse av antistoffer i svangerskapet, har imidlertid med Rhesus-antistoffer å gjøre, og dette er også en potensielt alvorligere form, og det er jo ikke det det dreier seg om for deres vedkommende. Det er helst i dette rhesus-systemet det kan oppstå komplikajonser som anemi hos fosteret osv.

Deres type uforlikelighet (i ABO-systemet) gir sjeldent alvorlige problemer, det er rhesusproblematikken man er mer bekymret for generelt.

Men når du spør om hva dere skal gjøre, så vil jeg for det første anbefale at du blir satt opp på en time hos en gynekolog, som lage et opplegg for oppfølgingen videre i svangerskapet.
Jeg går ut fra at gynekologen da vil anbefale regelmessige blodprøver av deg i svangerskapet, for å følge med på om og hvor mye antistoffer du evt danner.

Når det gjelder uforlikelighet i Rhesus-systemet, så vil man i enkelte tilfeller forløse barnet med keisersnitt noe før tiden, dersom mors antistoffnivåer stiger mye. Jeg har imidlertid ikke hørt om at dette har vært aktuelt ved uforlikelighet og antistoff-problematikk i ABO-systemet.

Jeg diskuterte dette idag med en gynekolog, som hadde samme oppfatning, og hun sa forøvrig at dette med ABO-uforlikelighet sjeldent er noe alvorlig problem, og at alt du trengte å gjøre, var å følge antistoffnivået i blodet ditt, gjennom svangerskapet.
Lykke til !