Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

GBS-UVI i svangerskapet

Spørsmål

Jeg har siden jeg var 15 år vært plaget med mange nyrebekkenbet. med jevne mellomrom (sikkert 15-20 stk, har mistet oversikt), men aldri vært utredet for dette. Er nå 32 år, gravid i uke 35, første barn. Hadde nyrebekkenbetennelse helt i beg av svangerskapet, som ble behandlet med antibiotika. Etter det har jeg hatt en rekke urinveisinfeksjoner, og har i hele svangerskapet ikke levert en symptomfri urinprøve. Jeg har bedt legen om henvisning videre til spesialist, men hun har ikke villet det. Isteden snakket hun med en gynekolog ved fødeavd på Haukeland, som sa jeg ikke skulle utredes. Det ble da påvist GBS i urinen i uke 25, høygradig kolonisering >100000 pr ml. Har ikke blitt testet for GBS i kjeden/rektum tidligere i svangerskapet, vet heller ikke hvilke bakterier som har foråsaket uvi jeg har hatt, har vært snakk om ecoli bakterier, aldri GBS før de nå ble påvist i urinen. Gynekologen hadde sagt at jeg ikke skulle ha behandling for GBS i urinen, men at det skulle føres på helsekortet mitt, for vurering av evt behandling under fødsel. Jeg har etter dette levert urinprøve som fremdeles viser høygradig kolonisering med GBS i underlivet >100000 pr ml(siste prøveresultat er fra uke 33), men har ikke hatt noen behandling siden uke 25 frem til nå uke 35. Hadde fra beg av svangerskapet 6 antibiotikakurer for nyrebekkenbetennelse og senere uvi. Symptomer har vært i begynnelsen feber og ubehag i venstre nyre, og senere tidvis ubehag i venstre nyre, litt svie. Men har ikke hatt symptomer siden uke 27, da jeg begynte med akupunkturbehandling for uvi. Tar også hele tiden tranebær kapsler/juice. Har nå lest mye på nettet på statens legemiddelsentral og pasienthåndboka, og synes utfra det jeg finner der, og andre steder, det er rart jeg ikke får noen behandling nå. Synes også, utfra det jeg leser, at jeg burde vært testet for GBS i kjeden tidligere i svangerskapet i og med jeg har hatt flere tilbakevendende uvi? Er det virkelig riktig at jeg ikke skal ha noen behandling nå?

Kvinne, 32 år

Svar

Hei!
Jeg forstår at du er usikker på hvorfor du ikke har fått noen behandling for urinveisinfeksjon. I henhold til gjeldende retningslinjer skal gravide med påvist urinveisinfeksjon eller symtomfri bakteriuri med .000 bakterier pr ml urin, behandles med antibiotika - om det er med GBS eller annen bakterie. Dersom det er GBS som gir urinveisinfeksjonen, skal dette påføres Helsekort for Gravide fordi det da skal gis intravenøs antibiotika under fødsel. Du trenger ikke ha tatt noen prøve fra skjeden eller rectum i løpet av svangerskapet.

Jeg synes du skal ta dette opp med fastlegen din igjen slik at hun igjen kan kontakte gynekolog ved fødeavdelingen der du skal føde for å få avklart dette. Etter retningslinjene skal du behandles for urinveisinfeksjon nå – samt få intravenøs antibiotika under fødselen siden urinveisinfeksjonen var forårsaket av GBS.

Lykke til!