Forliggende morkake

Forliggende morkake vil si at morkaken er festet slik at den ligger helt, eller delvis foran, den indre livmoråpningen. Det kan medføre risiko.

FOSTER I MORS LIV: Morkaken gir næring og gassutveksling mellom mor og foster. Foto: NTB Scanpix / Shutterstock
FOSTER I MORS LIV: Morkaken gir næring og gassutveksling mellom mor og foster. Foto: NTB Scanpix / Shutterstock Vis mer

Forliggende morkake, også kalt "placenta praevia", er relativt vanlig tidlig i graviditeten.

Hva er forliggende morkake?

Forliggende morkake betyr at morkaken er festet slik at den ligger helt, eller delvis foran, den indre livmoråpningen - i nærheten av fødselkanalen der babyen skal ut når den fødes. Det kan medføre risiko.

LES OGSÅ:
image: Gravid uke for uke

Gravid uke for uke

Hvor vanlig er forliggende morkake?

Tilstanden kan påvises hos 5 % av alle gravide i uke 18-20, men morkaken flytter seg vanligvis bort fra den indre livmoråpningen i løpet av svangerskapet i takt med at livmoren vokser. Ved fødselstermin er det derfor bare 0,5 % av de gravide som fortsatt har forliggende morkake. Hvis morkaken fortsatt er forliggende mot slutten av svangerskapet, kan det oppstå livstruende blødninger. Vanlig fødsel vil ikke være mulig, og kvinnen blir forløst med keisersnitt.

Les også: Alle saker om graviditet

Når mistenker man forliggende morkake?

Tilstanden skal utelukkes hos alle gravide med blødning etter 20. svangerskapsuke. Rutinemessig ultralydundersøkelse kan oppdage forliggende morkake. De som av ulike årsaker ikke har tatt denne undersøkelsen har derfor økt risiko. Ved mistanke tas ultralyd før kvinnen undersøkes manuelt, på grunn av risiko for større blødning. Følgende gir risiko:

  • Forliggende morkake i tidligere svangerskap: Gir en risiko på 4-8% i neste svangerskap.
  • Tidligere keisersnitt: Øker risikoen betraktelig, og er en av grunnene til at det er ønskelig å holde forekomsten av elektive keisersnitt lav.
  • Tvillinger: Tvillinger gir økt risiko, men risikoen er også avhengig av om fostrene deler morkake eller ikke.
  • Økt alder hos mor og økt antall tidligere svangerskap
  • Røyking eller rusmisbruk
FORLIGGENDE MORKAKE: Legg merke til morkakens posisjon i forhold til fødselskanalen. Foto: NTB Scanpix / Shutterstock
FORLIGGENDE MORKAKE: Legg merke til morkakens posisjon i forhold til fødselskanalen. Foto: NTB Scanpix / Shutterstock Vis mer

Oppfølging og behandling

Forliggende morkake oppdages som regel ved ultralydundersøkelsen i uke 17 eller 18, og situasjonen følges deretter gjennom hele svangerskapet. Hvis morkaken fortsatt er forliggende mot slutten av graviditeten, blir det planlagt keisersnitt.

Hvis du har fått oppdaget forliggende morkake og får blødning, må du til sykehus straks. Du kan ringe direkte til fødeavdelingen. Hvis det er langt til sykehuset, kan det være du bør følges av lege i ambulanse. Så mange som 10-20% kan ha behov for blodoverføring på grunn av stor blødning. Dødeligheten for mor er under 1% i vestlige land, men svært høy uten behandling. Risikoen for fosteret er relatert til risikoen ved for tidlig fødsel.

EKSPERT: Lege, gynekolog og spesialist i fosterdiagnostikk Francesco D'Antonio. Foto: Privat.
EKSPERT: Lege, gynekolog og spesialist i fosterdiagnostikk Francesco D'Antonio. Foto: Privat. Vis mer

Viktig med ultralydundersøkelse

Francesco D'Antonio er Lege, gynekolog og spesialist i fosterdiagnostikk ved Universitetssykehuset Nord-Norge, han understreker nødvendigheten av ultralydundersøkelse for å oppdage tilstanden:

- Det er helt nødvendig å identifisere forliggende morkake før fødsel. Ofte får man mistanke om tilstanden ved ultralydundersøkelsen i andre trimester, men forliggende morkake kan først bekreftes senere. Dette fordi morkaken i mange tilfeller beveger seg bort fra åpningen til livmoråpningen mot slutten av svangerskapet.

LES OGSÅ:
image: Løsning av morkaken

Løsning av morkaken

Oppfølgning og behandling videre

Når tilstanden blir tidlig identifisert kan det iverksettes økt oppfølging og behandling, dette gir mindre risiko for komplikasjoner hos både mor og foster:

- Det er viktig for oss å identifisere tilstanden tidlig, slik at vi for eksempel kan planlegge keisersnitt. I tillegg vet vi at en andel av de med forliggende morkake også har såkalt fastsittende morkake - placenta accreta - som kan ytterligere øke risikoen ved svangerskapet.

God prognose når tilstanden er kartlagt

Til slutt vil D'Antonio berolige gravide:

- Det viktigste budskapet er at får du blødning uten smerter i tredje trimester så må du umiddelbart til sykehus for å utelukke forliggende morkake. Det er viktig fordi vi har gode muligheter til å trygt håndtere tilstanden når både både mor og foster er stabile. Kommende mødre kan derfor beroliges med at så lenge tilstanden oppdages så er prognosen utmerket!

Les også legesvar: Fastsittende morkake

Kilder:

Saken ble opprinnelig skrevet av Cecilie Arentz-Hansen og Kåre Moen leger Tirsdag 12. September 2006. Den ble oppdatert 12.09.06 av: Cecilie Arentz-Hansen, lege.