Assistert befruktning/inseminasjon til særboere

Spørsmål

Min kjæreste steriliserte seg for seks år siden (han mente han hadde fått nok barn i daværende ekteskap), deretter møtte han meg. Nå ønsker jeg meg barn (har ingen fra før), og det har han gitt meg sin velsignelse til. En kompliserende faktor i forhold til helsevesenet (antar jeg) er at vi ikke er samboere, men særboere, pga jobbene våre. Jeg ønsker å undersøke hvilke muligheter jeg har.

Spørsmål:
- Er det mulig å hente ut brukbar sæd fra min kjæreste?
- Betyr det at vi er særboere at vi ikke får hjelp fra helsevesenet i Norge, f.eks. til uthenting og inseminasjon?
- Dersom jeg trenger donor, hvordan bør jeg gå frem?
- Hvor mange inseminasjoner vil det i gjennomsnitt ta for å bli gravid?

Kvinne, 30 år

Svar

Spørsmål:
- Er det mulig å hente ut brukbar sæd fra min kjæreste?
* Det er teknisk mulig å hente ut sæd fra mannens sædledere og testikler, men inn til videre er dette ikke lovlig i Norge

- Betyr det at vi er særboere at vi ikke får hjelp fra helsevesenet i Norge, f.eks. til uthenting og inseminasjon?
* Det er fortsatt et krav til assistert befruktning/inseminasjon at paret er gift eller samboere.

- Dersom jeg trenger donor, hvordan bør jeg gå frem?
* Samboere/gifte kan henvises til nærmeste Kvinneklinikk ved Regionsykehus.

- Hvor mange inseminasjoner vil det i gjennomsnitt ta for å bli gravid?
* Er forholdene normale, inntreffer graviditet etter første inseminasjon.

Se ellers nedenfor anførte adresse!