BLIR STADIG ELDRE: De siste årene har den gjennomsnittlige alderen på førstegangsfødende kvinner i Norge bare gått en vei - oppover!  Foto: Juliana Wiklund / NTB Scanpix
BLIR STADIG ELDRE: De siste årene har den gjennomsnittlige alderen på førstegangsfødende kvinner i Norge bare gått en vei - oppover! Foto: Juliana Wiklund / NTB Scanpix Vis mer

Norske kvinner venter stadig lengre før de får barn

- Fra 30-årsalderen øker risikoen for komplikasjoner

Mammanett.no: Foreløpige tall fra Medisinsk Fødselsregister viser at mors alder ved førstegangsfødsel fortsatt er økende.

Ifølge Fhi var gjennomsnittlig alder hos førstegangsfødende kvinner 28,7 år i 2014, noe som er opp fra 28,5 år i 2013.

Høyeste gjennomsnittsalder på førstegangsfødende finner vi i Oslo med 30,8 år, mens den laveste er i Nord-Trøndelag med 26,3 år.

LES OGSÅ: Så mye reduseres fruktbarheten etter fylte 30

FORSKNING: Anne Britt Vika Nilsen har forsket på hva årsakene er og hvilke konsekvenser det kan få at kvinner og menn venter med å få barn.  Foto: Høgskolen i Bergen
FORSKNING: Anne Britt Vika Nilsen har forsket på hva årsakene er og hvilke konsekvenser det kan få at kvinner og menn venter med å få barn. Foto: Høgskolen i Bergen Vis mer

Ønsker å gjøre mer før de blir foreldre

Anne Britt Vika Nilsen er jordmor og førsteamanuensis ved Høgskolen i Bergen. Hun har forsket på mors alder ved fødsel og årsakene til at menn og kvinner stadig venter lengre med å bli foreldre. Hun sier at disse årsakene er sammensatte.

– Kvinner i dag har mulighet til å velge å vente med å få barn, det er ønskelig at unger par reflekterer over de biologiske begrensningene før det er for sent, sier hun.

I en panelstudie hvor 3500 kvinner og menn snakket om sine holdninger til det å få barn, kom det blant annet frem at 28-åringene hadde et ønske om å «gjøre andre ting» før de ble foreldre.

– Enkelte har ikke hatt noe barneønske enda, noen føler seg for umodne til å få barn og andre har ikke hatt en passende partner, sier hun.

– Ellers har mange et ønske om å ha en bedre økonomisk situasjon, være ferdig med utdanning og å ha fast arbeid samt en passende bolig først, legger hun til.

LES OGSÅ: Nann Karin ble mamma for første gang som 46-åring

Økt risiko for tidlig fødsel og dødfødsel

Anne Britt Vika Nilsen har i sin doktorgrad også sett på hvilke konsekvenser det kan få at kvinner og menn venter med å få barn.

– Den økte alderen kan bety at man vil kunne oppleve problemer med å bli gravid når man ønsker det og at risiko for uheldige utfall av fødselen øker, sier hun.

I sine studier kom hun frem til at man allerede fra 30-34-årsalderen har en økt risiko for tidlig fødsel og dødfødsel. Når kvinnene passerer 35 år øker denne risikoen ytterligere, i likhet med andre risikofaktor som overvekt, fedme og røyking. Det kom også frem at det med høyere alder kan oppstå flere medisinske komplikasjoner i svangerskapet, som svangerskapsdiabetes og høyt blodtrykk. I tillegg oftere komplikasjoner i forbindelse med fødselen som krevde bruk av keisersnitt, vakuum eller tang.

LES OGSÅ: Hvor fort blir man gravid?

Uheldig utvikling

Vika Nilsen mener denne utviklingen er uheldig i forhold til de konsekvensene det medfører.

– Som for eksempel behov for hjelp for å bli gravid og økt risiko for komplikasjoner i svangerskapet og uheldige utfall av fødselen. Så vidt jeg kjenner til er det ikke vist at det er psykologiske fordeler ved å vente med barn. Jeg mener at det er viktig at man som unge kvinner og menn er observant på dette, slik at de ikke utsetter foreldreskapet unødvendig, sier hun.

– Slik det er i dag så er hele den reproduktive perioden forskjøvet med fem år i forhold til forrige generasjon, legger hun til.

LES OGSÅ: - Ikke vent for lenge med å gå til legen når graviditeten uteblir

Saken er tidligere publisert hos Mammanett.no