Folat på forhånd!

Helsemyndighetene anbefaler at du tar folat-tabletter daglig fra måneden før befruktningen og de første 2 - 3 månedene inn i svangerskapet. Dessverre tar de færreste folat på riktig tidspunkt.

Bakgrunnen for anbefalingen er at ekstra folat på riktig tidspunkt senker risikoen for å få barn med ryggmargsbrokk eller feil ved hjerneanlegget.

I Norge har folat-tilskudd vært anbefalt siden 1998. Alle kvinner som planlegger graviditet, eller som kan regne med å bli gravide, bør ta et tilskudd på 400 µg folat (tabletter) daglig for å forebygge misdannelser på ryggmarg og hjerne.

Grovstrukturen på det som blir til ryggmarg og hjerne er ferdig dannet i 6. svangerskapsuke, dvs. bare to uker etter at menstruasjon er uteblitt. Men, det er viser seg at få gravide tar folat i de første sårbare ukene av svangerskapet, og enda færre har tatt folat på forhånd.

I en norsk undersøkelse som ble publisert i 2003 ble over 1 500 gravide spurt om bruk av folattilskudd. Bare 17 % av kvinnene hadde brukt folattilskudd i måneden før siste menstruasjon. Nærmere 60 % av de gravide hadde brukt folat på et eller annet tidspunkt i graviditeten, men de fleste for sent til å kunne forebygge ryggmargsbrokk. Ikke-vestlige innvandrerkvinner brukte folat meget sjelden (2%).

Rundt 70 barn blir født med ryggmargsbrokk eller manglende hjerneanlegg i året, i Norge. Dette tallet er ikke blitt lavere, på tross av flere års anbefalinger om folattilskudd. Medisinske forskere som arbeider med dette feltet mener det bør vurderes om kornprodukter skal berikes med folat. I de landene som har gjort det (USA og Canada), er forekomsten av ryggmargsbrokk redusert.

Oppdatert 09.09.06 av: Cecilie Arentz-Hansen, lege

Kilder:
-Brække K, Staff AC. Periconceptional use of folic acid supplements in Oslo. Acta Obstet Gynecol Scand 2003; 82: 620 - 7.
-Staff AC, Løken EB, Holven K, Sygnestveit K, Vollset SE, Smeland S. Effekt av offentlige tiltak for å forebygge nevralrørsdefekter med folat. Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 435-7