Har vi råd til flere barn?

Spørsmål

Hei!

Jeg har kommet i en situasjon jeg helst ikke ville komme i. Min samboer og jeg fikk for 13 mnd. siden tvillinger. Nå viser det seg at jeg er gravid igjen. Vet ikke hva jeg skal gjøre. Min samboer vil helst at jeg tar abort, men det har jeg liten lyst til. Har tatt abort en gang og etter det lovet jeg meg selv at jeg aldri skulle gjøre det igjen.
På den annen side tror jeg det kan bli vel tøfft noen år fremover hvis vi velger å få et barn til. Vi bor trangt, har firmabil som det umulig går et barn til i og har ikke verdens beste økonomi. Det vil selvfølgelig gå på et vis, men vil det gå ut over de barna vi allerde har og ikke minst forholdet vårt? Dette er vanskelig og jeg vet ikke hvem jeg skal snakke med. Føler vel at fastlegen min ikke er den rette å gå til med dette.

Kvinne, 31 år

Svar

Hei!

Ja, dette er et svært vanskelig spørsmål som involverer mye forskjellig; både dine egne følelser, etikk, økonomi og praktiske hensyn.

I utgangspunktet er det ingen tvil; du har en selvbestemt rett til abort! Du har også rett til å la være å ta abort. Imidlertid er det i de fleste sammenhenger naturlig at både du og partneren din er enige om det valget dere tar.

Jeg er enig i at dette ikke nødvendigvis er et medisinsk spørsmål, men like mye et spørsmål dere kan gå med til trygdekontor, familierådgiver, venner og familie samt til hverandre. Jeg tror du vil bli like glad i det nye barnet som de andre, og jeg tror ikke at noen av barna vil få noen negative "plager" ved at de er flere søsken. Du og partneren din må legge opp en strategi hvor dere samtidig tar hensyn til dere selv og deres forhold og gir rom og tid for at dere skal dyrke kjærlighetsforholdet dere imellom. Med hjelp fra barnevakter og familie så er det slett ingen umulighet, men dere må være bevisste på de valg dere tar.

Økonomien må dere vurdere selv, men husk at det offentlige gir mye støtte for at det skal gå også for barnefamilier. Snakk gjerne med noen på trygdekontoret eller en familierådgiver hvis dere er i tvil. Alternativ til ABort i Norge kan dere også samtale med; www.aan.no

Lykke til med denne vanskelige, men spennende tiden! Ikke mist motet!