Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Ulike genvarianter kan påvirke medisinene dine

Spørsmål

Hei, Jeg har alltid hatt problemer med medisinering. Har ikke hatt effekt av noen medikamenter og reagert motsatt på andre. På grunnlag av dette tok jeg en gentest. Den viste at jeg har en sekvensvariant som medfører manglende aktivitet av enzymet CYP2C19 og CYP2D6. Det er kun en av to alleler som har defekten, som tilsier at jeg er en såkalt heterozygot. Fastlegen kunne ikke gi informasjon om hva dette ville si i praksis, utenom at jeg ikke kan nyttiggjøre meg optimalt av bl.a. codein og trenger generelt høyere doseringer på mange medikamenter for å få tilsvarende effekt. Har en lengre periode prøvd å få svar på hvordan det påvirker medisinering og opptak av medisiner. Dette har skapt store problemer for meg under og etter operasjoner. Gir dette svar på hvorfor jeg reagerer motsatt på flere medisiner(Beroligende kan virke aktiviserende)? Hvor kan jeg få informasjon om hvilke medisiner som «virker» eller ikke «virker»? Hvor kan jeg få informasjon om dette når ikke noen av mine kontaktpersoner i helsevesenet vet svaret? Mvh Heterozygot

Mann 30
Svar

Hei Heterozygot, og takk for ditt spørsmål. Dette spørsmålet stilte du i utgangspunktet til dr. Barexstein, men siden det gjelder farmakogenetikk og hvordan det påvirker hva som skjer med legemidlene i kroppen vår, har han bedt meg om å svare deg.


Alle legemidler vi tar må skilles ut av kroppen på en eller annen måte. Mange av medisinene må omdannes i leveren før de kan skilles ut, og gjør det via enzymer som for eksempel de såkalte CYP-enzymene. Gentesten du tok viste at du ikke har såkalt normal aktivitet av CYP2D6 og 2C19, noe som i og for seg ikke er noe uvanlig. Når det gjelder CYP2D6 kan man ha mange genvarianter som gir alt fra fra svært høy til fraværende aktivitet av dette enzymet, så det sier seg selv at legemidler som må brytes ned eller aktiveres av dette enzymet kan ha svært forskjellig effekt hos ulike personer.


Når det fastsettes en anbefalt dose av et legemiddel, er dette basert på den forventede eller "normale" enzymaktiviteten. Dette betyr som du påpeker, at noen medisiner ikke virker som forventet, at andre virker sterkere og at man kan få flere bivirkninger enn det som er vanlig. Du spør også om det påvirker opptaket av legemidler – det gjør det ikke. CYP-enzymene kan påvirke nedbrytningen av medisiner, og i enkelte tilfeller også aktivering (dette er mer sjelden).


Fastlegen din har allerede fortalt deg at du ikke kan nyttegjøre deg optimalt av kodein, som blant annet finnes i Paralgin Forte og Pinex Forte. Grunnen til det er at CYP2D6 står for omdanning av kodein til morfin. Morfin er en langt sterkere smertestillende substans, og når omdanningen ikke skjer like raskt som forventet hos deg vil den smertestillende effekten kunne bli dårligere. Dette er et av de eksemplene der du ikke får effekt av medisinen.


Det er vanligere at legemidlene brytes ned via CYP2D6, dette gjelder for eksempel et utvalg av legemidler mot depresjon, antipsykotika og hjertemedisiner. En person med lav CYP2D6-aktivitet vil her trenge lavere dose enn normalt, fordi kroppen ikke kvitter seg med legemidlet raskt nok.


Når det gjelder CYP2C19 styrer denne nedbrytningen av blant annet Valium, flere antidepressiva og noen av syrepumpehemmerene som brukes ved blant annet halsbrann. Du trenger også her lavere dose enn normalt.


Det som skjer dersom du får normale doser av medisinene nevnt ovenfor er at de ikke brytes ned effektivt. Dette fører til at du får en høyere mengde av legemidlet i kroppen enn det som er forventet ut fra doseringen, og kan gi deg bivirkninger. Du skriver her at du har fått beskjed om at du generelt vil trenge høyere doseringer av noen legemidler. Det finnes noen få medisiner der du trenger høyere dosering enn normalt, men det er mer vanlig at man må redusere dosen.


Du spør om du kan få motsatt effekt av ulike medisiner og at du har hatt problemer under operasjoner. Det er ikke mulig for meg å svare på dette uten å vite hvilke legemidler det er snakk om. Noe som oppfattes som en motsatt effekt kan for eksempel være en bivirkning som oppstår fordi den dosen kroppen din får er alt for høy.


Rent praktisk betyr dette at når det forskrives et legemiddel til deg, bør legen sjekke om de aktuelle CYP-enzymene er involvert. Noen ganger kan legen din velge et legemiddel som ikke brytes ned av, hemmer eller øker aktiviteten til enzymene, siden du da kan bruke normale doser. I andre tilfeller må man bruke legemidler som går via CYP2D6 og/eller CYP2C19, og det blir da aktuelt å tilpasse dosene. Siden du er heterozygot er det vanskelig å si akkurat hvor stor enzymaktivitet du har, da dette er avhenger av defekten. 


Både fastlege og apotekfarmasøyter kan henvende seg til regionale legemiddelinformasjonssentre (RELIS), som besvarer mange spørsmål om dosetilpasning i tilfeller som ditt. I tillegg kan legen din henvende seg til Diakonhjemmet Sykehus, som utfører slike gentester og svarer på spørsmål fra helsepersonell om legemiddelbruk ved redusert CYP-aktivitet. Det er også en svært god idé å ta blodprøver som sendes inn til analyselaboratorier for å sjekke om mengden legemiddel i blodet ditt er innenfor det anbefalte området dersom du må bruke en medisin som brytes ned av CYP2D6 eller 2C19.


I forbindelse med sykehusinnleggelser og operasjoner har kanskje sykehuset en klinisk farmasøyt, en farmakologiavdeling eller kan rådføre seg med sykehusapoteket før valg av medikament og dosering? Det er dessverre ikke tilgjengelig så mye pasientrettet informasjon om disse problemstillingene, men jeg håper likevel det er til hjelp slik at fastlegen din kan følge opp problemstillingen videre. 


Vennlig hilsen Anne

Annonse

Fikk du ikke svar på det du lurte på?

Spør vår fagperson, eller en av våre andre spesialister, og få svar innen 3 dager.

Still et spørsmål
Brynjulf Barexstein ALLMENNLEGE
Få svar innen 3 dager for 299,-