Forventet lengde

Spørsmål

Jeg lurer på noen ting angående vekst. Jeg er en jente på 158 cm og sliter en del med det. Jeg føler meg lavere enn de fleste av mine jevnaldrende. Jeg er et halvt til ett helt hode lavere enn de fleste av venninene mine. Jeg tror at dette kan ha en sammenheng med at jeg har hatt et dårlig miljø ettersom høyden blir påvirkert av både genetikk og miljø. Jeg har for det første aldri drukket melk på grunn av melkeallergien min. Melk er jo en viktig kilde til kalsium og jeg har heller aldri vært speseilt glad i ost og andre melkeproduktet. Ellers har jeg hatt et normalt kosthold. Jeg har også hatt ganske store søvnproblemmer allerede fra tidlig alder, det startet allerede da jeg gikki barnehagen og sluttet ikke før i 15-16 års alderen. Det var altfor ofte i uken jeg ikke fikk sove og ofte bare 2-5 timer hvis jeg sov godt. Jeg lå ofte våken en del på natten. Søvnproblemene var fordi jeg hadde det vanskelig hjemme. Jeg fikk ofte kjeft og det ble brukt vold i hjemmet, derfor hadde jeg det vanskelig i tillegg til alt dette andre. Dette virker for meg noe som må ha påvirket min slutthøyde. Hvor mye har egentlig miljø å si på høyden, har det så mye som 7 cm og si ? Man ser jo f.eks. at en eggede tvillinger er forksjellige av vekst. Kan dette jeg har beskrevet ha ført til redusert vekst eller mindre vekst enn hva jeg kunne oppnådd ? Moren min var 159 og faren min var 171 cm. Hvis jeg hadde drukket melk og ellers hatt en bedre miljø ville jeg da ha være mye høyere.. ? Noe annet jeg lurte på var noe angående veksthormon. Virker det bare på de som har mangel på veksthormon og er det noe begrensning på hvor høy man kan bli av det ? Jeg vet det er for sent for meg nå, men jeg lurer for det. Jeg har også tenkt på benforlengelse, er dette en veldig farlig operasjon ? Sånn i ettertid ? Blir beinet sånn det var igjen og hvor lang er operasjonen ? Finner ikke så mye om det på nettet.. Det blir vel ikke gjort så mange steder. Håper å få svar på dette. Spesielt hvor mye miljøet har og si.

Svar

Hei.

Lengdeveksten er i all vesentlighet genetisk bestemt.
Dramatisk underernæring eller feilernæring slik man ser i land hvor der forekommer sult m.v. kan også påvirke veksten negativt, men det er ikke aktuell problemstilling i Norge.

Dårlig oppvekstmiljø påvirker ikke lengdeveksten.

Når det gjelder benforlengende operasjon så er det ting som jeg som almenpraktiker ikke har så mye kunnskaper om, annet enn at det kun benyttes ved sykelig kortvoksthet, noe du ikke har.
Det samme gjelder behandling med veksthormon hos barn med sykelig kortvoksthet. Det brukes ikke hos voksne.

Man med ganske stor grad av nøyaktighet beregne et menneskets forventede høyde på følgende måte:
(Mors høyde + fars høyde) : 2, og så trekker man fra 6,5 cm for jenter, eller legger til 6,5 cm for gutter.

Gjør man dette regnestykket for din del, så ser man at du har nådd akkurat den forventede lengde for deg, men en mor på 159 cm og en far på 171 cm. Det er derfor helt sikkert at du har nådd den lengde du er genetisk bestemt for, og at det ikke er ting i din oppvekst, tidligere kosthold eller noe annet, som har påvirket din lengdevekst negativt.

Ha det bra.