Farskapstesting av foster

Spørsmål

Hei. Jeg er gravid i uke 9. Jeg ble voldtatt rundt tiden jeg ble gravid så jeg er redd barnet ikke er min samboer sitt. Jeg har vært hos gynekolog for å sjekke når jeg ble gravid. Han mente det skjedde ca en uke før voldtekt i forhold til mål på embryoet og mente målene ikke viser feil så tidlig, han brukte 2D. Jeg har tatt alt av tester på hiv, hepatitt osv ikke noe påvist. Jeg vet heller ikke om han kom inni meg. Men jeg har funnet et nettsted hvor man kan ta en blodprøve for å sjekke DNA, men det er ingen som vil ta blodprøve på meg til dette. Så jeg lurte på om jeg kan gjøre dette selv, og hvor får jeg kjøpt utstyr. Er det noe jeg må være forsiktig med? Har funnet noen punkter å følge på nett og jeg har tatt mange blodprøver før så jeg klarer det sikkert selv. Hadde bare vært greit å vite hva jeg må passe på! Kan jeg ta blodprøve på samme måte man setter veneflon for det har jeg gjort en gang tidligere.

Svar

Hei.

Jeg har naturligvis full forståelse for ditt spørsmål her, og om ditt ønske om å vite hvem som er faren. Men farsskapstesting av foster er som du vet ikke tillatt i Norge, og jeg kan ikke her gi råd om gjennomføring av en ulovlig aktivitet, og heller ikke om hvordan gjennomføre veneflonsetting på seg selv m.v., da det kan være potensielt farlig. Jeg har heller ingen kjennskap til de utenlandske nettsteder og laboratorier som selges slik testing, hvilket du også spør om.

Men jeg har annen informasjon, som antagelig kan være svært mye viktigere og nyttigere for deg:
I Bioteknologiloven kapittel 5, se under, står det at det er forbudt med farskapstesting av foster, MEN at det ikke gjelder når det svangerskapet kan være et resultat av voldtekt.

Les her:

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-12-05-100#KAPITTEL_5
Sitat:
"§ 4-6.Farskapstesting på fosterstadiet
Fosterdiagnostikk med sikte på å fastsette farskap og farskapstesting på fosterstadiet er forbudt. Dette gjelder ikke når svangerskapet kan være et resultat av omstendigheter som omtalt i straffeloven §§ 291, 295, 296, 299 bokstav a, 302, 312, 313 og 314 bokstav a."

§291 i straffeloven omhandler voldtekt, les her:

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-05-20-28/KAPITTEL_2-11#KAPITTEL_2-11

For meg kan det derfor se ut som at du kan få gjennomført dette på både lovlig og trygt vis. Siden vi her er inni både jus og medisin, så kan det hende at du bør la en advokat kreve slik testing for deg. Du kan også høre med fastlegen direkte, evt både før eller samtidig med at du kontakter advokat.

Jeg synes du skal prøve å ta dette opp på denne måten, og håper at informasjonen her kan være til nytte for deg. Lykke til.