DNA-testing med usikker informasjonsverdi, del 2

Spørsmål

Hei
DNA-analyse
Jeg tok en prøve av spyttet mitt. Så sendte jeg den inn til en DNA-analyse. Hvordan skal jeg tolke svaret? Svaret kommer fra utlandet. Jeg har valgt å skrive på originalspråket for å unngå feil i oversettelsen.

Traits
Genotype GG Likely to be lactose intolerant due to lack of the lactase enzyme as an adult. Unable to drink more than a glass of milk a day due to lower adult lactase enzyme levels. (May still be lactose tolerant for environmental reasons.). Genotype TT Not resistant to P. vivax malaria.
Genotype TT No working copies of alpha-actinin-3 in fast-twitch muscle fiber. Few world-class sprinters have this genotype, but many world-class endurance athletes do.

Non-ABO blood groups. Diego Blood Group genotype GG Di(a-b+). Kell Blood Group (K/k antigens); Genotype GG K-k+. Kell Blood Group (Kp(a)/Kp(b) antigens); Genotype GG Kp(a-b+). Kidd Blood Group; Genotype AG Jk(a+b+).

Genotype AG Susceptible to infection by the most common strain of norovirus. Genotype II Not resistant to HIV infection; shows average time of progression to AIDS after infection.

Takk

Svar

Hei igjen.

Jeg besvarer også dette spørsmålet for Alf Kristoffer Ødegård, av samme begrunnelse som for forrige svar. Mine prinsipielle innvendiger er de samme her.

Her omtales laktoseintoleranse. Ønsker du å finne ut om du har dette og fremfor alt å få er klart svar på det (hvilket det ikke gies her), så tar du kontakt med fastlegen din, som tar en blodprøve (gentest) som sendes til Aker Hormonlab, og da får du svar på om du har laktoseintoleranse eller ikke.
Her står det bare at der er en økt sannsynlighet for at du kan ha laktoseintoleranse, men hvorfor skal du ha et slikt svar når det er enkelt å få et klart og konkret svar, jfr over.
Og der står noe om at du kanskje ikke tåler mer enn ett glass melk daglig. Men det kan jo du si mye mer om, enn noen som aldri har truffet deg.
Kanskje du drikker en liter om dagen og har det bra med det? Isåfall er det fasiten.

Manglende resistens mot en malariastamme er også noe de omtaler. Uansett så har det ingen praktisk verdi for deg, for hvis du skal til et land hvor der er malaria, så skal du ha malariaforebyggende medisiner uansett.

Type muskelfibre er også omtalt, og der står noe om at mange gode langdistanseløpere har dette genfunnet som du har, men det betyr på ingen måte at du nødvendigvis bør begynne med eller vil ha suksess med langdistanseløping.

Videre så står det at du med din blodtype er mottagelig for å bli smittet med Norovirus, men det er vi alle, i aller høyeste grad. Det vet enhver som har hatt barnehage- eller skolebarn med akutt magesyke! Vi har årlig epidemier med Norovirus, som gir en hissig magesyke. Uansett, og igjen: Ingen praktisk informasjonsverdi: Vi skal alle vaske og desinfisere hendene ved kontakt med personer med omgangssyke så ofte som mulig, og helst unngå kontakt om mulig. Uavhengig av DNA-testing.