CYP-testing

Spørsmål

Jag har hørt om en blodprøve som viser hvordan kroppen spalter? medisiner man tar. Eller hvor mye kroppen tar opp av medisiner. Er det en blodprøve man kan ta for alle medisiner, eller en blodprøve for hver enkelt medisin? Tar selv Efexor 37,5 mg morgen og kveld, og har tatt serumprøve av den. Den viser at jeg ligger i øvre grenseverdi, kroppen tar opp maximalt, og jeg ska ikke høye dosen. Tåler lite av alle typer medisiner, en paracet er nok ved smerte, og hos tannlegen trenger jeg ikke mye bedøvelse for at det er nok. Har tatt 7,5 mg Zopiclone i 2 måneder, og plutselig er den for sterk, og jeg kan gå ned i styrke. Det vanlige er vel at styrken ikke er nok og man må gå opp i styrke, ikke ned? Relevante sykdommer/medisiner: Astma Symbicort, Efexor 37,5 mg x 2.
Zopiclone 6,5 mg.

Kvinne, 47 år

Svar

Du har rett i at det finnes blodprøver som kan avsløre hvordan kroppen din behandler forskjellige medikamenter/omsetningen i kroppen, det såkalte CYP-systemet. Feks vet vi at CYP 2D6 er et av de stoffene som metaboliserer(omsetter/omgjør i kroppen) venafaxin(Efexor). Det samme CYP-systemet vil være ansvarlig for omsetning av flere andre medikamenter, og dermed kan feks bruk av et annet medikament som bruker det samme systemet, medføre at du får en litt annen effekt av Efexor enn forventet.
Jeg har sjekket ut om de ovennevnte medisinene du bruker, og hverken zopiclone eller paracetamol eller symbicort skal kunne påvirke efexorbehandlingen.
Du kan la din fastlege teste dette dine CYP-egenskaper ved en enkel blodprøve, som sendes inn til et sykehuslaboratorium. Legen din vet at det da er fornuftig å skrive en sykehistorie med bakgrunn for testingen, feks. at du reagerer på selv en liten dose efexor, ønsker CYP-testing etc.
Ta kontakt med fastlegen, han ordner dette videre.